Новини с таг Слънчев ден

9 слънчев ден – Денят е посветен  на Божествената Светлина и Огъня. Свързан със сиянието и р...

Хороскоп | 28-03-2018, 18:02 | Ивелина Пенчева

13 слънчев ден – Денят е свързан със Звездите ( Звездата Сириус), небесната механика, носи мир и...

Хороскоп | 26-01-2018, 18:06 | Ивелина Пенчева

21 слънчев ден – Ден на всички Сили на Вселената. Денят е свързан с Учението и Учителя

Денят е свързан с вечния и безкраен кръговрат на природата. Много мощен, в същото време и интересен ден...

Хороскоп | 04-01-2018, 18:28 | Ивелина Пенчева

16 слънчев ден – олицетворява Закона, справедливостта. Ден за покаяние

Тотем –  Бял Кон, символ на чистотата, аскетизма и целомъдрието. Препоръчва се в този ден д...

Хороскоп | 30-12-2017, 18:30 | Ивелина Пенчева

9 слънчев ден – Ден на Небесната Светлина и Огън. Свързан със сиянието и разкриване на творческия...

Хороскоп | 23-12-2017, 18:02 | Ивелина Пенчева

8 слънчев ден –Ден на Благодатта, на Вси Светии, свързан с преображението. Ден на чудесата и подм...

Хороскоп | 22-12-2017, 18:08 | Ивелина Пенчева

7 слънчев ден – Ден на Безсмъртието, Просветлението, Преображението, Светия Дух,  и „ж...

Хороскоп | 21-12-2017, 18:06 | Ивелина Пенчева

6 слънчев ден – Ден на хармонията и изцелението, на „мъртвата вода”. Осъзнаване на въ...

Хороскоп | 20-12-2017, 18:59 | Ивелина Пенчева

 5 слънчев ден – Денят е посветен на Благодетелния свят в смисъл установяване на мир, равнов...

Хороскоп | 19-12-2017, 18:53 | Ивелина Пенчева

4 слънчев ден – Ден на Небесният войн (Архангел Михаил, Георги Победоносец), на астралното войнст...

Хороскоп | 18-12-2017, 18:09 | Ивелина Пенчева

3 слънчев ден – свързан е с Висшата Праведност, с разкриване на Божественото и творческото начало...

Хороскоп | 17-12-2017, 18:51 | Ивелина Пенчева

2 слънчев ден – Денят е свързан с Благата Мисъл (в християнството с Николай Чудотворец). Тотем на...

Хороскоп | 17-12-2017, 08:21 | Ивелина Пенчева

Започва новият слънчев месец - 1 слънчев ден – Денят е свързан с Твореца на нашия свят, с творчес...

Хороскоп | 16-12-2017, 10:42 | Ивелина Пенчева

30 слънчев ден – Свързан е със Светия Дух. Ден на благодатта и сиянието. Ден на Божията благодат...

Хороскоп | 14-12-2017, 18:11 | Ивелина Пенчева

29 слънчев ден – Ден посветен на молитвите и Божественото слово, в лъчите, на които загива всяко...

Хороскоп | 13-12-2017, 18:58 | Ивелина Пенчева

28 слънчев ден - Ден на тайнствата на Земята. Това е тежък ден, когато от Земята могат да излязат нечис...

Хороскоп | 12-12-2017, 18:52 | Ивелина Пенчева

27 слънчев ден – Денят е посветен на Небето (защитният покров над Земята). Отваря се небесната вр...

Хороскоп | 11-12-2017, 18:53 | Ивелина Пенчева

26 слънчев ден – Свързан е с Процъфтяването и изобилието. Ден за придобивките и подаръците. ...

Хороскоп | 10-12-2017, 18:50 | Ивелина Пенчева

24 слънчев ден – Денят е свързан с Вярата. Ден на алхимиците и черните магове. Тотем –&nbs...

Хороскоп | 08-12-2017, 18:10 | Ивелина Пенчева

23 слънчев ден – Денят е посветен на Великата Пустота. Открива пътя към религията, смъква маските...

Хороскоп | 07-12-2017, 18:10 | Ивелина Пенчева

22 слънчев ден – Ден на Ветровете, свързан със свободния избор, движение във времето и пространст...

Хороскоп | 06-12-2017, 19:00 | Ивелина Пенчева

21 слънчев ден – Ден на всички Сили на Вселената. Денят е свързан с Учението и Учителя. Препоръч...

Хороскоп | 05-12-2017, 18:52 | Ивелина Пенчева

20 слънчев ден – Денят е свързан с победата. Покровител – Ангел с меч. Един от най-активнит...

Хороскоп | 04-12-2017, 18:51 | Ивелина Пенчева

19 слънчев ден –  е посветен на небесните ни покровители, има отношение към природните духов...

Хороскоп | 03-12-2017, 18:11 | Ивелина Пенчева

18 слънчев ден –  Ден посветен на Благото. Ден на благодарността и милостта. Празник –...

Хороскоп | 02-12-2017, 18:10 | Ивелина Пенчева