Новини с таг общински съвет

Младежкият календар на Община Плевен за 2023 г. включва общо 16 инициативи до края на годината - фестивали, срещи, дискусии и форуми.

Общинският съвет на Плевен прие Календар за младежките дейности на Общината за текущата година. Финансо...

Новините | 23-02-2023, 13:47 | Plevenutre.bg

Съветниците приеха отчета с 31 гласа „за“, 8 - „въздържал се“, „против“ - няма

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за пе...

Мисия | 23-02-2023, 11:24 | Plevenutre.bg

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 23 февруари (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната...

Новините | 23-02-2023, 08:05 | Plevenutre.bg

Във всичките 10 комисии ще бъде представен отчета на кмета Георг Спартански за изпълнение на Програмата за управление за третата година от мандат 2019 - 2023 г.

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен се събират за заседания днес и утре /20 и 21 февруари/, в...

Мисия | 20-02-2023, 12:50 | Plevenutre.bg

Това информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев

Отчет за постигнатото в отделните направления през третата година от Програмата за управление на мандат...

Мисия | 08-02-2023, 10:20 | Plevenutre.bg

Предложението бе подкрепено от 36 общински съветници, против и въздържали се - нямаше

Общински съвет - Плевен даде съгласие Общината да кандидатства с проект за облагородяване на дворното п...

Мисия | 27-01-2023, 10:55 | Plevenutre.bg

Измененията влизат в сила от 1 март тази година

Изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на о...

Спорт | 26-01-2023, 10:24 | Plevenutre.bg

Предварителният дневен ред на съветниците в първия месец на годината включва обсъждане на 47 предложения

Общински съвет - Плевен се събира за редовното си заседание в четвъртък – 26 януари, от 09.00 ч....

Мисия | 25-01-2023, 09:37 | Plevenutre.bg

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен е насрочено за 26 януари

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен се събират за заседания днес и утре /23 и 24 януари/, в З...

Мисия | 23-01-2023, 10:22 | Plevenutre.bg

Общински съвет - Плевен, даде съгласие Плевен да кандидатства за външно финансиране по три проекта пред...

Мисия | 22-12-2022, 15:46 | Plevenutre.bg

Деца от школите към Центъра за работа с деца в Плевен посрещаха съветниците още на входа на зала „Гена Димитрова“

С посрещане на малки коледари започна днешното и последно за годината заседание на Общински съвет - Пле...

Мисия | 22-12-2022, 11:12 | Plevenutre.bg

Декемврийското заседание на местния парламент ще започне с гостуване на коледари

Общински съвет - Плевен, се събира за последно за тази година заседание на 22 декември /четвъртък/, от...

Мисия | 21-12-2022, 11:18 | Plevenutre.bg

С благодарност към 8-годишната Патрисия и художничката Майя Ананиева за съдействието

Рисунка на талантливо плевенско дете отново ще бъде поздрав за предстоящите коледни и новогодишни празн...

Мисия | 19-12-2022, 15:19 | Plevenutre.bg

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен, се събират за последни заседания за тази календарна годи...

Мисия | 19-12-2022, 12:30 | Plevenutre.bg

Съветниците ще обсъждат допълнително споразумение по договор за ремонт на зала „Спартак“

Общински съвет - Плевен, ще заседава извънредно утре - 15 декември (четвъртък) от 16.30 часа в Конферен...

Мисия | 14-12-2022, 16:56 | Plevenutre.bg

"Днес подписах и изпратих писма до всички парламентарни групи в Народното събрание. Писмата съдържат Пр...

Политика | 23-11-2022, 16:13 | Bulgariautre.bg

Сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС

Предложение за допълнение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общ...

Мисия | 23-11-2022, 16:00 | Plevenutre.bg

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен се събират за заседания днес и утре /21 и 22 ноември/ в З...

Мисия | 21-11-2022, 10:08 | Plevenutre.bg

Справката, представена от началника на Управлението главен инспектор Дилян Христов, обхваща последното тримесечие на текущата година

Доклад за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо...

Мисия | 08-11-2022, 16:15 | Plevenutre.bg

Съветниците приеха решението единодушно по предложение, внесено като допълнителна точка в дневния ред на заседанието през м. октомври

Да бъде проведен публичен търг за продажба на недостроена поликлиника в жк. “Дружба”, реши...

Мисия | 31-10-2022, 15:42 | Plevenutre.bg

Тийнейджърите са участници в проекта "Бъди активен - от теб зависи промяната"

Ученици от 9, 10 и 12 клас на Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект”, влязоха в...

Новините | 28-10-2022, 11:56 | Plevenutre.bg

Съветниците гласуваха предложението на днешното заседание, като точката влезе като допълнителна в дневния ред

Общински съвет - Плевен, единодушно подкрепи решение незастроен общински поземлен имот да бъде про...

Новините | 27-10-2022, 16:39 | Plevenutre.bg

Прогнозата касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от ЕС за периода

Общински съвет - Плевен, одобри единодушно актуализираната бюджетна прогноза за Община Плевен за период...

Мисия | 27-10-2022, 10:58 | Plevenutre.bg

Предварителният дневен ред на сесията включва 32 точки - 31 предложения, последна точка е питане от общински съветник

Предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 15 училища на територията...

Новините | 26-10-2022, 14:19 | Plevenutre.bg

Тя ще се проведе на 27 октомври

Редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 27 октомври (четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната...

Мисия | 25-10-2022, 15:25 | Plevenutre.bg