Mr. Mojo Risin'

Архив София

03-07-2012, 21:04

Автор:

Бетина Тодорова

Всичко от Автора

"Отворете всички врати. Минете през която ви харесва!"

На днешния ден преди 41 години светът се раздели с великия музикант, поет, бунтар, шаман на 60-те години – Джим Морисън.

Отворена бутилка, пепелник, премрежен поглед, препускащо съзнание и Памела Корсън. Всичко останало са догадки.

Джеймс Дъглас "Джим" Морисън е американски певец, писател и поет. Роден е на 8 декември 1943 г. в Мелбърн, Флорида. Познат е преди всичко като вокалист и текстописец на състава The Doors, а също така и като един от най-харизматичните изпълнители в историята на рока. Автор е на няколко стихосбирки и късометражни филми. Заема 47-ма позиция в класацията на списанието Rolling stone на 100-те най-добри певци за всички времена. Той е съосновател и основен вокалист на групата The Doors. Умира на 3 юли 1971 г. само на 27 години в Париж, Франция. Обстоятелствата около смъртта му и тайното му погребение са предмет на постоянни слухове и различни теории.

Това е биографичната справка за Джим Морисън от Wikipedia. Винаги ме е изумявало как успяват да съберат една личност в 15 реда. Особено тази личност.

Но дотук със справките. Джим не е човек, който може да бъде сложен в рамка. Ще се опитам да покажа неговата ярка същност със собствените му думи, мисли и халюцинации.

Break on through to the other side 
    Премини от другата страна.   ("Break on through")

Your fingers weave quick minarets
Speak in secret alphabets
I light another cigarette
Learn to forget
    Пръстите ти изтъкават бързи минарета, 
    азбуки тайни изговарят,
    Паля следваща цигара 
    и се уча да забравям.   ("Soul Kitchen")

The days are bright and filled with pain
Enclose me in your gentle rain
The time you ran was too insane
We'll meet again, we'll meet again 
    Дните са светли и изпълнени с болка
    загради ме в нежния си дъжд.
    Времето, в което избяга беше твърде умопомрачено
    ще се срещнем отново, ще се срещнем отново.   ("The christal ship")

I'm a back door man
The men don't know
But the little girl understand 
    Аз съм любовникът таен
    мъжете не загряват,
    но момиченцата знаят.    ("Back door man")

Realms of bliss, realms of light
Some are born to sweet delight 
Some are born to the endless night
End of the night
    Царства на блаженство, царства на светлина
    някои са родени за сладка наслада
    някои са родени за безкрайната нощ.
    Края на нощта    ("End of the night")

Go real slow
You like it more and more
Take it as it comes
Specialize in havin' fun
    Давай много, много бавно
    и ще става все по-славно.
    Приеми го, каквото е
    специализирай забавление.   ("Take it as it comes")

Strange days have found us
Strange days have tracked us down 
    Странни дни ни откриха
    старнни дни ни преследват.  ("Strange days")

Let's swim to the moon, 
Let's climb through the tide
Penetrate the evenin' that the
City sleeps to hide...
    Нека плуваме към луната,
    Нека изкатерим прилива,
    да проникнем в нощта, която
    градът спи, за да скрие...   ("Moonlight drive")

People are strange when you're a stranger
Faces look ugly when you're alone 
    Хората са странни, когато си непознат
    лицата изглеждат грозни, когато си сам.  ("People are strange")

We want the world and we want it...
Now
Now?
Now!
    Искаме светът и го искаме...
    Сега!    ("When the music's ower")

I am the Lizard King
I can do anything
    Аз съм Краля на гущерите,
    мога да направя всичко   ("Not To Touch The Earth")

Morning found us calmly unaware
Noon burn gold into our hair
At night, we swim the laughin' sea
When summer's gone
Where will we be 
    Сутринта ни откри в спокойно неведение.
    Обядът запали злато в нашите коси.
    През нощта плуваме в смеещото се море.
    А къде ще бъдем,
    когато лятото свърши?   ("Summer's Almost Gone")

Your ballroom days are over, baby
Night is drawing near
Shadows of the evening crawl across the years 
Trade in your hours for a handful dimes 
    Дните на твоите балове свършиха, слъпа.
    Нощта наближава.
    Сенките на нощта пропълзяват през годините.
    За шепа монети продаде си часовете.    ("Five To One")

I'm a spy in the house of love
I know the dream, that you're dreamin' of
I know the word that you long to hear
I know your deepest, secret fear 
I know everything 
    Аз съм шпионин в къщата на любовта
    знам мечтата, за която мечтаеш
    знам думата, която жадуваш да чуеш
    знам най-дълбокият ти, таен страх
    знам всичко.    ("The Spy")

Are you a lucky little lady in the City of Light
Or just another lost angel...City of Night
    И ти ли си щастлива малка дама в Града на светлината
    или просто още един изгубен ангел...Град на нощта    ("L.A. Woman")

 

Once I had a little game

I liked to crawl back in my brain.

I think you know the game I mean

I mean the game called go insane

    Веднъж си измислих малка игра –

    навътре в главата си да пълзя.

    Сигурно знаеш тази игра,

    тя е играта на лудостта.   („The celebration of the lizard”)

 

Can you picture what will be

So limitless and free

Desperately in need

Of some stranger’s hand

In a desperate land.

    Можеш ли да си въобразиш какво ще бъде,

    толкова безкрайно и свободно,

    в отчаяна нужда...от ръка на странник

    в една отчаяна земя.    („The end”)    Това е само малка част от всичко, което Джим е казал, а още повече помислил. Много от терзанията на неговата измъчена душа не можем да разберем. Защото той живееше в друго време и измерение, някъде между гения, лудостта и пропастта.

Изгубен в светлината на прожекторите и мрака на наркотиците, той начерта поетичния път на своето съществуване. Разкри света в окраската на крайностите. Замина си, отказвайки се от абонамента си за Възкресение, но продължи да живее чрез своята поезия, чрез обърканата си измъчена душа, чрез музиката си, която ни предизвиква и омагьосва.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"