Търговското дружество „Стадион Спартак“ е дадено на частен съдебен изпълнител

Спорт

20-01-2024, 16:37

Снимка:

Морско око

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

То е натрупало задължения в размер на 18 300 лв., включително главници и лихви, към Дирекция „Местни данъци такси“.

Търговското дружество „Стадион Спартак“ е натрупало задължения в размер на 18 300 лв., включително главници и лихви, към Дирекция „Местни данъци такси“, поради което е получило покана за доброволно изпълнение от ЧСИ.

По време на заседанието на комисията по собственост и стопанство стана ясно, че натрупаните данъци и лихви са от стар период, от 2018 г., когато „Стадион Спартак“ бе част от смесеното дружество „Спортен комплекс Спартак“, което впоследствие беше разделено.

След разделянето му настоящето дружество става правоприемник на част от активите и пасивите му, но тъй като „Стадион Спартак“ не упражнява дейност и няма източници на приходи, съответно няма възможност да покрие натрупаното задължение.

По този въпрос съветниците дадоха положително становище и го препратиха към финансовата комисия.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)