Родители във Варна се оплакват от тежките раници на децата

Мисия Варна

10-11-2023, 11:44

Снимка:

pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Преценка на учителя е в кой час какви учебници и тетрадки трябва да носят учениците, посочват от МОН.

От началото на учебната година в Регионалния инспекторат по образование (РУО) на Министерство на образованието и науката (МОН) има постъпили няколко сигнала за тежки раници. Това каза за Радио Варна началникът на РУО във Варна, Ирена Радева.

От инспектората са направили проверка и са разпратили писма до всички училищата с насоки за учители и родители как да се олекотят ученическите раници.

Въпреки наличието от тази учебна година на т.нар. „Дигитална раница“, в която са качени електронночетими учебници, наличието на шкафчета в училищата, те се оказват не особено приложими в българската образователна среда. Хартиените учебници се оказват предпочитани и от децата, и от учителите. Освен това учебниците се допълват с учебни тетрадки, които са в комплект с тях, други помагала, сборници и дори обикновени тетрадки.

Oт Радио Варна са изпратили писмо до Министерство на образованието, в което искат информация за Дигиталната раница, а именно в колко училища е въведена, за кои класове, както и защо, ако се предполага, че една от целите е облекчаване на учениците от тежките раници и непрекъснато разнасяне на учебници, защо е продължаваща практика при използване на дигиталната раница в училище, да се изисква да се носят отново учебниците?

Ето го и отговора на МОН без съкращения:

Дигиталната раница е платформа на Министерството на образованието и науката, която може да се ползва безплатно от учениците от всички класове, както и от учителите и родителите, на адрес https://edu.mon.bg/. Достъпът до нея се осъществява чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg. или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

В платформата вече са качени в електронен формат всички учебници по всички предмети от 1. до 7. клас. Чрез акаунта си ученикът и неговите родители получават достъп до електронните учебници за класа, в който учи детето. От следващата учебна година в Дигиталната раница ще бъдат качени в електронен формат и учебниците от 8. до 12. клас.

Дигиталната раница има и много други функционалности. Тя съдържа електронен дневник, в който се нанасят оценки, отсъствия и отзиви. Платформата може да се използва и за даване на домашни, проследяване на тяхното изпълнение в срок, получаване на рецензии и др.

Дигиталната раница съдържа и голямо разнообразие от учебни ресурси - 3D модели, графики, анимации, видеа, които могат да се използват от учителите за изработване на уроци и създаване на друго учебно съдържание като упражнения, задачи, учебни игри.

В класната стая в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование учителят определя методите и средствата за провеждане на образователния процес. Учителят решава дали да се ползва или не ,,Дигиталната раница" в час. Учителят може да задава по нея и задачи, които да бъдат решавани вкъщи, но е длъжен да се съобрази и с възможностите на семейството за достъп до интернет. За учениците, които нямат възможност за достъп до интернет или не разполагат с компютър/лаптоп, учителят използва други възможности за поставяне на домашните работи. Ако определени родители не желаят вкъщи децата им да използват възможностите на технологиите, то те следва да разговарят с училищното ръководство и учителите за постигане на оптимални в рамките на ЗПУО условия за образование на децата си.

Осигуряването на дигитални учебници и учебни материали не означава, че хартиените учебници ще отпаднат. Те продължават да имат своето място в училищното образование. Преценка на учителя е в кой час какви учебници и тетрадки трябва да носят учениците.

Учебниците от I до VII клас включително, които са с голям обем, се изготвят като две отделни книжни тела. Още през 2018 г. се даде възможност издателствата да отпечатват учебници на хартия, която е по-лека; осигуряват се и средства за ползване на електронно четими учебници на одобрените учебници – печатни издания, за учениците от I до VII клас включително. „Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

МОН препоръчва на директорите на училищата да продължават да прилагат училищните политики за олекотяване на ученическите раници или да въведат нови в зависимост от спецификата на конкретното училище; както и:

– да създадат организация, при възможност, за последователно провеждане на учебните часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден;

– да информират по подходящ начин родителите при избора на ученическата раница, на допълнителните тетрадки, несесерите и други, да се взема предвид и тяхното тегло и обем; за ангажимента им да оптимизират съдържанието на раницата за следващия ден;

– за осъществяване на училищната подготовка в учебния час да се използват само одобрените учебници и учебни комплекти. Когато към учебния комплект има одобрено повече от едно учебно помагало, учениците да носят само необходимото за конкретния учебен час. Препоръчаните от учителя допълнителни учебни помагала да се ползват или само за работа в клас и да се съхраняват в училището, или да се ползват само за работа вкъщи;

– да се създаде необходимата организация за ползване на електронно четимите учебници в учебния час, а печатните издания да се ползват вкъщи, за самостоятелна подготовка.

По преценка на учителя електронно четимите учебници може да се ползват вкъщи, а печатните издания да се съхраняват в училище и да се ползват в час.

Една от най-значимата мярка за превенция на възможните заболявания на опорно-двигателната система на подрастващите е реализирането на модул „Осигуряване на ученически шкафчета” от национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. В резултат на изпълнението му бяха финансирани 591 училища за закупуване на 111 743 шкафчета за учениците от I до VII клас, в които учениците да съхраняват своите учебници, учебни комплекти, учебни помагала и други материали, необходими за осъществяване на образователния процес, както и екипи за физическо възпитание и лични вещи.

Въпреки реализираната мярка, както и закупените преди това от бюджетите на училищата шкафчета, все още не бяха осигурени шкафчета за всички ученици от I до VII клас. За постигане на поставената цел, а именно да бъдат осигурени шкафчета за всички ученици от I до VII клас, Министерският съвет отпусна средства в размер на 6 750 000 лв., предназначени за осигуряване на ученически шкафчета. Средствата бяха разпределени и предоставени на училищата, които все още не бяха осигурили шкафчета.

Директорите на училищата са информирани да създадат необходимата организация на първата предстояща родителска среща за учебната година на всеки родител да се предостави декларация с реализираните мерки от МОН и от училището за олекотяване на ученическите раници, в т.ч. и за закупуването на допълнителни учебни помагала, с която всеки родител да се запознае и подпише.

Всяко училище би трябвало да прилага политика за олекотяване на ученическите раници на учениците от I до VII клас.

Учебният процес се организира от учителя, който преподава съответния учебен предмет. В началото на всяка учебна година в училищата се провеждат родителски срещи, на които може да бъде обсъдена организацията на учебния процес, в т.ч. и кои учебници и учебни помагала ще се съхраняват в училище, начина на ползване на електронно четимите учебници и други въпроси, които вълнуват родителите.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)