Как избираме местната власт във Варна?

Новините

28-10-2023, 08:20

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Варна ще има три бюлетини - за кмет на община, за Общински съвет и за кмет на район.

На предстоящите избори за местна власт, които ще се проведат на 29 октомври, ще можем да упражним правото си на глас САМО и единствено на хартия. ЦИК гласува за отпадане на гласуването с машина, ден преди вота.
Варна ще има три бюлетини - за кмет на община, за Общински съвет и за кмет на район. 
Бюлетините, заедно с тези в София, са на най-дългите в страната. Те са с дължина 60 см.  
В малките населени места във Варна ще гласуват само с две бюлетини - за кмет на Община Варна и за Общински съвет. В кметства Звездица, Каменар, Казашко, Константиново и Тополи ще се гласува с три бюлетини - за кмет на Община Варна, Общински съвет и кмет на кметство, съобщава Радио Варна. 

В кои населени места ще има избори за кмет на кметство?

Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които имат население над 100 души с постоянен адрес.

Как да се регистрирам за гласуване на местните избори 2023 г. по настоящ адрес?

При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кои български граждани имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.?

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община, а в избори за кмет на кметство – на територията на кметството.
Българските граждани трябва да имат:
 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред съответната общинска администрация по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
За избори за кметове на кметства българските граждани трябва да имат:
 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Къде може да гласува в местните избори през 2023 г. български гражданин с настоящ адрес извън страната?
При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори. Актуални данни за постоянен и настоящ адрес могат да се проверят в съответните общински администрации.
В местните избори през 2023 г. гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия:
 • навършили са 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз;
 • имат статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, удостоверен с валиден документ;
 • имат адрес на пребиваване в Република България най-малко 6 месеца преди датата на изборите – 28.04.2023 г., както следва:
  а) при избори за общински съветници и за кметове на общини:в населено място на територията на общината, в която ще гласуват;
  б) при избори за кметове на кметства:
  на територията на кметството, в което ще гласуват;
 • подали са декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18.09.2023 г. или
 • са били вписани в избирателен списък част ІІ за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори през 2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства
  Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване в избирателен списък част ІІ за гласуване в местните избори през 2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.
Може ли да се гласува с нотариално заверено пълномощно?
Изборният кодекс не допуска гласуване с пълномощно, независимо дали е нотариално заверено. Гласуването се извършва лично от избирателя.
Как ще гласуват избирателите със зрителни и двигателни увреждания?
Ще бъдат осигурени допълнителни места за паркиране на автомобил на избирател с увреждане до сграда, където има подходяща секция. Ще се изграждат и временни рампи с наклон не повече от пет процента. 
37 са избирателните секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на местните избори на 29 октомври във Варна. За превоз на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването от "Градски транспорт" ЕАД ще бъдат осигурени специализирани МПС (микробуси).

Диспечерски екип ще приема заявки всеки ден от 06.00 ч. до 22.00 ч., включително и в деня на изборите на телефони: 052/500 652, 0889 409 221.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)