Започнаха проверки за адресната регистрация на избирателите от област - Варна

Новините

24-10-2023, 07:15

Снимка:

Областна администрация Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Проверките продължават и през следващите дни в общините Аврен, Провадия и Ветрино.

По искане на кмета на община Белослав вчера се извърши проверка за спазване разпоредбите на Закона за гражданска регистрация/ЗГР/, относно извършените адресни регистрации или промяната на адреси в периода от 1 май 2022 година до 3 Април тази година на територията на с. Страшимирово.

В състава на комисията влизат експерти от „ГРАО“, Местни данъци и такси, Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" при Областна администрация – Варна, инспектор от УП – Белослав и представители на община Белослав и с.Страшимирово.

Първата от серията проверки не установи нарушения в разпоредбите на ЗГР. Спазени са всички изисквания на чл.92 и чл.99 /а/ от цитирания закон.

Документите, въз основа на които е била извършена адресната регистрация или промяна на адрес се съхраняват в общинската администрация в селата Езерово, Страшимирово и Разделна. Броят на лицата, които са регистрирани в посочения период по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не надвишава броя на лицата, съгласно разпоредбите на чл.99/а/ от ЗГР. Според тази разпоредба „На един адрес със съгласието на собственик на жилищен обект могат да се регистрират такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответния обект.“

Проверките продължават и през следващите дни в общините Аврен, Провадия и Ветрино.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)