Приключва проверката на язовирите в област Варна

Мисия Варна

13-10-2023, 14:48

Снимка:

Областна администрация Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Целта е да се предотврати всяка възможност за аварийна ситуация и за нанасяне на щети върху инфраструктурата в района.

Междуведомствена комисия започна обследване на  състоянието на язовирните стени и на проводимостта на речните легла извън урбанизираната територия на селищата от област Варна. По списък, предложен от кметовете на общините от региона, се проверяват участъци, определени като критични, както и участъци с издадени предписания от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Според графика за извършваните проверки, освен техническото състояние на язовирни стени, ще бъдат обследвани участъци на речните легла в общините Суворово, Аксаково Долни чифлик, Бяла, Белослав и Девня.

След приключване на проверките ще бъде съставен протокол с констатации, предписания и срокове за отстраняване на проблемите. Целта е да се предотврати всяка възможност за аварийна ситуация и за нанасяне на щети върху инфраструктурата в района.

В състава на комисията, назначена със заповед на Областния управител влизат експерти от Областна администрация – Варна, от общините, където се извършват проверките, инспектори от Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях", хидроинженер от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инспектори от РД „ПБЗН“- Варна, експерти от ОД „Земеделие“ – Варна, от РДГ във Варна.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)