Увеличават заплатите в детското и училищно здравеопазване

Мисия Варна

04-10-2023, 13:09

Снимка:

live.varna.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Увеличението влиза в сила от началото на тази година.

15% увеличение на основното трудовото възнаграждение получават работещите в детските ясли, в яслените групи на детски градини, в здравните кабинети в градини и училища и здравните медиатори. Това е заложено в подписания на 29.09.2023 г. анекс към Общинския колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“ 2022-2024 г. съвместно със синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“.  Увеличението влиза в сила от началото на тази година, като основното възнаграждение на медицинските сестри става 1 726 лв., при средна брутна заплата – 2 284 лв., а на лекарите – 2 244 лв. (средна брутна заплата – 2 906 лв.). Договорените средства са резултат от преговори със социалните партньори, които преминаха в конструктивен тон, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

Във връзка с повишаване квалификацията на служителите от детското и училищното здравеопазване, съвместно с Медицински университет –Варна, през месец септември стартира и нова общинска програма „Обучение на специалистите, работещи в детските ясли, яслените групи в детски градини, здравните кабинети в детски градини и училища и здравните медиатори“. Чрез подобряване условията на труд се цели професионално усъвършенстване, запазване на работните места и авторитета на медицинските специалисти, работниците и служителите от детските ясли и здравните медиатори, посочват от ресорната дирекция.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)