Областният управител на Варна ще съгласува действията на компетентните институции да следят и контролират опазване чистотата на морските води

Мисия Варна

25-08-2023, 14:21

Снимка:

Областна администрация Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Инспекцията осъществява текущ и последващ контрол по отношение на околната среда и водите, както и надзор върху състоянието на водностопанските системи и съоръжения.

В изпълнение на правомощията си по контрол на дейностите за изграждане, поддържане, правилната експлоатация и техническото състояние хидротехническите съоръжения – канализационните мрежи и инсталации за пречистване на битови отпадъчни води, областният управител на Варна доцент Андрияна Андреева се срещна с Ерджан Себайтин – директор на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна.

Инспекцията осъществява текущ и последващ контрол по отношение на околната среда и водите, както и надзор върху състоянието на водностопанските системи и съоръжения. Директорът на РИОСВ увери областния управител, че няма химическо замърсяване /тежки метали, пестициди и други съединения/ в крайбрежните морски води от Северното до Южното крайбрежие.

От 2022 година пробонабиране за такива замърсители се извършва всеки месец, а след инцидента със стената на язовир „Нова Каховка“ в Украйна, контролът за чистотата на бреговите води по цялото Черноморие е седмичен, а изследваните показатели са в норма. Морската вода се проверява включително за наличието на нефт и на радиоактивни вещества, като тези показатели са дори под границата на засичане.

Ерджан Себайтин посочи, че контролът по чистотата на морските води и крайбрежната зона, както и на незаконните зауствания е постоянен и е благодарение на добрия синхрон и взаимодействието, които инспекцията има с Басейнова дирекция „Черноморски район“, с ВиК, с РЗИ и с МОСВ.

Експертът е категоричен, че замърсяването на морската вода по крайбрежието на Варна и в региона идва от незаконосъобразна човешка дейност – заустване на битово-фекални отпадъчни води, които попадат в канализационната система /дъждовни колектори/ и замърсяват водата в езерото или в крайбрежната зона. Както вече е известно, след намесата на РИОСВ и предприетите от Община Варна спешни мерки, един от проблемите с незаконното заустване на канализацията от заведенията в района на Пристанище Варна в дъждовния колектор е решен, и заустването вече е в битова канализация.

Друга критична точка, отново свързана с нерегламентирано заустване на битова канализация в дъждовните колектори е в зоната на Шокъровия канал. Това съоръжение събира целия водосбор от голям квартал във Варна и на много места по канализационната мрежа има незаконни зауствания на битово-фекални води.

Това беше и причината в началото на м. август, след сигнал за тежко битово замърсяване на водите в района да се извършат спешни проверки за наличието на биологични отпадъци, опасни за здравето на хората. Микробиологичните изследвания продължиха няколко седмици и в настоящия момент показателите, които се следят са в норма.

Областният управител доцент Андрияна Андреева увери директора на РИОСВ, че ще работи активно за съгласуване действията на всички институции, компетентни да следят и контролират опазване чистотата на морските и на крайбрежните води.

Областна администрация ще продължи да упражнява своите правомощия, свързани със законосъобразната експлоатация и контрол на техническото състояние на канализационните мрежи и съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води на територията на Варна и областта.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)