Областният управител се срещна с представители на мрежата от фокус-точки за региона

Животът

08-08-2023, 16:19

Снимка:

Областна администрация Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Предстои обсъждането на възможността за обща инициатива на Североизточния регион и създаването на пилотен проект за популяризиране и подкрепа на социалните предприятия, съобразени със спецификата на региона.

Областният управител на Варна доцент Андрияна Андреева се срещна с представители на мрежата от фокус-точки на регионално ниво, които са създадени да подкрепят социалната и солидарна икономика, в т.ч. и за дигитализация на процесите на социалните предприятия. На територията на Варненска област има само 4 такива предприятия, а целта на одобрения План за действия по социална икономика е уязвимите групи от хора да се информират за нормативната уредба, за предимствата от създаването и дейността на социалните предприятия.

На срещата бяха обсъдени конкретни въпроси за възможността да се повиши осведомеността на всички заинтересовани групи от хора в региона, относно правните, финансови и други аспекти, свързани със създаването на социални предприятия и с подкрепата на социалното предприемачество. В тази връзка бяха дискутирани възможностите за създаване на партньорства и сътрудничество между някои от субектите на социалната и солидарна икономика и средните и висши училища в региона. Конкретната уязвима група, която би могла да се насърчи към социално предприемачество са младите хора, които сега излизат от образователните структури на средните и висши училища. Това би могло да се случи чрез провеждане на информационни кампании, форуми или семинари с всички заинтересовани страни.

За първи път в действащото законодателство Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика  (ЗПССИ) дава легално определение на социално предприятие и със специални правила посочва субектите на този обособен стопански отрасъл.  Тук попадат хора с трайни увреждания, продължително безработни лица, лица до 29 годишна възраст, лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл.8д от Закона за семейни помощи за деца, лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора, лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие и др.

Това е първата от серията работни срещи на Областния управител с представители на мрежата от фокус-точки за региона. Предстои обсъждането на възможността за обща инициатива на Североизточния регион и създаването на пилотен проект за популяризиране и подкрепа на социалните предприятия, съобразени със спецификата на региона.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)