Избират съдебни заседатели към Варненския окръжен съд

Мисия Варна

29-04-2022, 17:27

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни

Общински съвет-Варна обявява процедура по избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна за мандат 2023 г. - 2026 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни 2022 г.

Всички желаещи да участват в процедурата трябва да подадат в деловодството на Община Варна заявление по образец (публикувано на сайта на ОбС-Варна) и набор от документи, определени в чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Сред тях са: автобиография, мотивационно писмо, писмено съгласие, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование. Кандидатите трябва да представят също медицинско удостоверение, че не страдат от психическо заболяване, както и данни за контакт на двама души, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки. По закон се изисква още документ за извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби, ако кандидатите са родени преди 16 юли 1973 г.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години и има завършено най-малко средно образование. Необходимо е кандидатът да има настоящ адрес в община Варна и да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Не се допускат участници, които са съдебни заседатели в друг съд или са общински съветници от съдебния район. Ръководители на политически партии, коалиции или организации с политически цели, както и работещи в съд, прокуратура, следствени органи и МВР или в системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, също нямат право да бъдат съдебни заседатели.

Тричленна комисия, определена от Общински съвет – Варна, трябва да изготви списък от 60 кандидати, които да предложи за избиране за съдебни заседатели към Окръжния съд.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)