Спада равнището на безработица във Варна

Мисия Варна

27-04-2022, 14:00

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

На работа през март 2022 г. в областта са постъпили 735 лица

На работа през март 2022 г. в област Варна са постъпили 735 безработни лица, съобщават от Агенцията по заетостта. Над 92,0% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 132 младежи на възраст до 29 години, както и 31 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1333 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1266 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (650), търговия (156), преработваща промишленост (157) селско, горско и рибно стопанство (62). Следват административни и спомагателни дейности (55), образование (44) и държавно управление (28). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 67 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през март 2022 г. е 3,1% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6816, с 4609 по-малко спрямо месец март на 2021 г. В сравнение с февруари 2022 г. се отчита намаление от 0,2 процентни пункта на равнището на безработица. За сравнение, през март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. се отчита намаление с 0,5 процентни пункта.

В град Варна броят на регистрираните безработни през март 2022 г. е 3099. Равнището на безработица в града е 1,8%, с 1,7 процентни пункта по-ниско спрямо март предходната година. В сравнение с февруари 2022 г. се отчита намаление с 0,1 процентни пункта.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен