Изплащат обещаните помощи на хотелиерите, настанили бежанци от Украйна

Мисия Варна

19-04-2022, 17:41

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

За първия транш, който обхваща периода от 24 февруари до 31 март, са одобрени 328 заявления

Започна разплащането към хотелите, подслонили украински бежанци, съобщават от Министерството на туризма.

По първия етап от Програмата, който обхваща периода от 24.02.2022 г. до 31.03.2022 г. са одобрени са 328 броя заявления от кандидати, реализирали 254 024 броя нощувки на 24 624 украински бежанци на обща стойност 10 160 960,00 лева без ДДС, респ. 11 075 446,40 лева с включен ДДС, уточняват от министерството.

Изплащат се средствата, където по безспорен начин данните за пренощували са засечени от 3 източника. Места за настаняване, където има несъответствия, на кандидатите ще бъде дадена възможност да изяснят и да представят доказателства за предоставяне на нощувка и изхранване на бежанците.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон на три отчетни периода:

За втория отчетен период, който обхваща времето от 01.04.2022г. до 30.04.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г.

За третия отчетен период, който обхваща , времето от 01.05.2022г. до 31.05.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай, че лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващ отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен