Планират видеонаблюдение на места във Варна, които са обект на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Мисия Варна

14-04-2022, 21:17

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

За тази цел в бюджета за 2022 г. са заложени 100 000 лв.

Община Варна планира да изгради видеонаблюдение на местата, които са обект на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. За тази цел в бюджета за 2022 г. са заложени 100 000 лв. Предвижда се камерите да са преместваеми, за да могат да се използват на повече места, бе съобщено на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“, на което беше приета план-сметка „Чистота“ за тази година.

Бюджетът за чистотата на Варна е в размер на 44,4 млн. лева, или с 5 млн. лева повече спрямо средствата за 2021 г., при това без увеличение на такса-смет. Очакваните приходи от таксата за битови отпадъци са 31 млн. лева. – с около 3 млн. лева повече от планираните за миналата година. Близо 2,9 млн. лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ-Варна. Преходният остатък към края на 2021 г. е в размер на 10,5 млн. лева.

Близо 5,5 млн. лева повече са заложени в бюджета за събиране и извозване на отпадъците до завода за преработка на боклука в с. Езерово. Сметосъбирането и сметоизвозването ще струва около 13,6 млн. лева.

Най-голям дял в план-сметката заемат разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка. За тази дейност общината е планирала 17,1 млн. лева. От тях 1,6 млн. лева са заделени за ново съоръжение за сепариране на битови отпадъци (вкл. закупване  на земя, предпроектни проучвания, изготвяне на оценки, проектиране и др.).

12,7 млн. лева е сумата за почистване и поддържане на чистотата на обществените места. 7,1 млн. лева са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)