Емил Радев ще е докладчик на правната комисия по регламента за цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС

Мисия Варна

22-03-2022, 17:39

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Бъдещият регламент е част от усилията за модернизация на съдебното сътрудничество

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев е избран за докладчик на правната комисия в Европейския парламент по предложения регламент относно цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС и достъпа до правосъдие по граждански, търговски и наказателни правни въпроси. Българският евродепутат ще работи по досието съвместно с представител на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. 

Бъдещият регламент е част от усилията за модернизация на съдебното сътрудничество и естествено продължение на предприетите от Европейската комисия законодателни инициативи, които имат за цел цифровите комуникационни канали да се използват по подразбиране при трансграничните съдебни дела.

„Надявам се, че съвместната работа с колегите в Европарламента ще бъде ползотворна и интензивна. Опитът, който вече имам като докладчик по регламента за компютъризираната система на ЕС за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (e-CODEX), ми дава увереност, че всички ще положим усилия да завършим успешно и този законодателен акт”, коментира Емил Радев. По думите му с промени в нормативните актове трябва да се подобри достъпа до правосъдие и ефикасността на органите, които участват в процедури за трансгранично съдебно сътрудничество.

Бъдещият регламент трябва да осигури инструменти за намаляване на административната тежест, да улесни комуникацията, включително чрез електронно подаване на искове, молби и други документи, както и чрез провеждането на изслушвания от разстояние. Новото законодателно предложение не се отнася до събирането на доказателства, тъй като то е уредено в отделен акт, но се поставя акцент върху механизмите за устойчивост на правосъдните системи при кризи. В бъдещия регламент се предвижда и създаването на точка за електронен достъп на европейския портал за електронно правосъдие. Като част от децентрализираната информационна система тази точка за достъп ще се използва от физическите и юридическите лица за електронна комуникация със съдилищата и компетентните органи по граждански и търговски правни въпроси с трансгранично значение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен