Авария влоши качеството на питейната вода в квартал Възраждане

Мисия Варна

29-01-2022, 09:43

Автор:

Полина Петрова

Всичко от Автора

Несъответствието с нормите е отстранено в рамките на 24 часа, уверяват от ВиК-Варна

Отклонение в качеството на питейната вода е установено във варненския кв. „Възраждане”. При пробонабиране са регистрирани „колиформи” и остатъчен свободен хлор над нормата, съобщават от РЗИ-Варна. 

Издадени са предписания до директора на ДГ „Делфинче” и до директора на Общинско предприятие „УСХ” за осигуряване на чиста вода за пиене и готвене до отстраняване на несъответствието. Връчено е предписание и на
Ръководителя на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за възстановяване на качеството на водата и за провеждане на допълнителен мониторинг.

Установено е, че причината за влошеното качество на питейната вода е авария в близост до пункта за пробонабиране. Несъответствието е отстранено в рамките на 24 часа от констатирането му, удостоверено с протокол от изпитване на води на ЛИК при „ВиКВарна” ООД.

При анализа на острата заразна заболеваемост не са регистрирани заболявания, предавани по воден път.

В област Варна няма населени места с въведен режим на водоснабдяването. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"