4% е равнището на безработицата във Варна през миналата година

Мисия Варна

27-01-2022, 16:51

Снимка:

Снимка: Varnautre.bg / АРХИВ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Намалява в сравнение с 2020-а

Равнището на безработица във Варненска област средно за 2021 година е 4,0и намалява с 1 процентен пункт спрямо предходната година. То се изчислява на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Средногодишният брой регистрирани безработни в бюрата по труда от областта са 8689, с 3807 лица по-малко спрямо 2020 г.

За една година, спрямо декември 2020 г., броят на регистрираните безработни е спаднал с 5382 лица. Продължително безработните са с 253 лица по-малко спрямо края на предходната година. Средномесечният им брой за 2021 г. е 1227, което е 14,1% от средногодишния брой безработни. За сравнение, през 2020 г. делът на продължително безработните лица е бил 9,3%. При безработните младежи също се отчита спад като за една година броят им е намалял и в края на 2021 г. те са 1772. Средномесечно за 2021 г. броят на безработните младежи е 951. Тази група съставлява 10,9% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Варненска област.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Варна 973 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 179 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. над 60% от тях са постъпили на работа.

В гр. Варна средногодишното равнище на безработица за 2021 г. е 2,5% и остава под отчетеното на национално ниво (по предварителни данни на Агенция по заетостта - 5,5% средногодишно за 2021 г.). Спрямо предходната година, безработицата в града намалява с 1,6 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни средно за 2021 година е 4432 намалява с 2648 лица спрямо 2020 година.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"