Близо 13 000 безработни са започнали работа в област Варна през миналата година

Мисия Варна

27-01-2022, 15:09

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

През 2021-ва най-голямо е било търсенето на кадри в хотелиерството и ресторантьорството и търговията

На работа през 2021 година са постъпили 12 654 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 37,9%, следвани от лицата със специалност – 35,8% от всички започнали работа и с работническа професия – 26,5%. През 2021 година на работа са устроени 1859 младежи до 29-годишна възраст и 970 лица с продължителност на регистрация в бюрата по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2021 година работа са започнали 10 916 лица. С посредничеството на бюрата по труда от Варненска област 6138 лица са намерили трудова реализация в реалната икономика. По програми за заетост устроените са 360, а по насърчителните мерки за заетост – 85. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 1293 лица.

През 2021 година в бюрата по труда от областта са заявени 12 047 работни места. На първичния пазар са обявени 9996 работни места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в хотелиерството и ресторантьорството (3094 заявени свободни работни места), търговията (1440) и преработващата промишленост (1161).. Следват заявените свободни работни места в сферата на образованието (1053), държавно управление (658), административните и спомагателни дейности (513), строителството (351) и др. По програми за заетост са обявени 355 работни места. 1615 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 81 работни места. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"