Област Варна е пета в страната по размер на чуждестранните инвестиции

Мисия Варна

25-01-2022, 15:19

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

В областта най-много са те в община Девня

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2020 г. възлизат на 1 487.9 млн. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

 

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 770.4 млн. евро. Следват сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 258.5 млн. евро, отрасъл „Операции с недвижими имоти“ - 239.3 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 114.9 млн. евро.

 

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2020 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в отрасъл „Операции с недвижими имоти“, като относителният им дял нараства с 2.1 пункта в сравнение с предходната година и достига 16.1%.

 

Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 1.6 процентни пункта, в отрасъл „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 1.2 процентни пункта и в промишлеността с 0.6 процентни пункта. Намалява относителният дял на ПЧИ в сектор „Строителство“ с 4.4 процентни пункта и в отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

 

През 2020 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Бургас, Пловдив и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.5% и съответно 66.2% за Североизточния район.

 

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Девня със 774.4 млн. евро, следвана от община Варна с 610.7 млн. евро. Двете общини заедно формират 93.1% от общия обем на ПЧИ в областта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"