По-малко средства за дълготрайни активи във Варна през 2020-а

Парите

13-01-2022, 16:35

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Нарастват инвестициите в сгради, намаляват разходите за закупуване на земя

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 056.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват със 17.7%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 226.2 млн. лв.,
следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 216.8 млн. лева. През 2020 г. тези сектори заедно формират 41.9% от общия обем разходи за ДМА.

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции както в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), така и в промишления сектор, като относителният им дял намалява съответно с 9.5 и 4.6 пункта в сравнение с предходната година.

В същото време е регистриран ръст на направените инвестиции в 7 от общо 10 икономически дейности, като най-голям е в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 5.3 процентни пункта и в сектор „Строителство“ - с 4.7 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на относителния дял на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции с 0.6 процентни пункта в сравнение с предходната година, като делът им достига 39.5%. Увеличава се и относителният дял на вложените средства в други разходи с 0.6 процентни пункта, в разходи за машини, произведено оборудване и апаратура с 0.3 процентни пункта и в транспортни средства с 0.3 процентни пункта.

Намалява само относителният дял на направените инвестиции за закупуване на земя с 1.8 процентни пункта в сравнение с 2019
година.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май