Област Варна трета по брой на работещите и четвърта по средна заплата

Мисия Варна

11-01-2022, 13:43

Снимка:

Снимка: Varnautre.bg / АРХИВ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Данните са обобщение за 2020-а

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 141 656, което представлява 6.4% от общия брой на наетите в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 11 743 души или със 7.7%. Намаление се наблюдава в 16 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (37.7%), „Финансови и застрахователни дейности“ (20.5%) и „Други дейности“ (13.8%). Увеличение на наетите лица е регистрирано само в три икономически дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (7.4%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.2%) и „Държавно управление“ (0.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.7 и 12.7%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) - 747.4 хил. и Пловдив - 211.5 хил., а най-малък в област Видин - 15.3 хиляди.

Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2020 г. е 15 299 лв., при 16 687 лева средно за страната.

В сравнение с 2019 г. средната работна заплата в област Варна нараства със 7.1%, в обществения сектор - с 8.3%, а в частния сектор - с 6.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Държавно управление“ - с 13.6%, „Други дейности“ - с 13.1% и „Образование“ - с 12.7%.

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 27 930 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 23 643 лева;  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 21 712 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 10 167 лева; „Други дейности“ - 10 496 лева; „Култура, спорт и развлечения“ - 11 887 лева.

По размер на средната работна заплата за 2020 г. област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 22 950 лв., София - 15 857 лв. и Враца - 15 537 лв., а най-ниско в област Благоевград - 10 881 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен