Отличиха училище във Варна за устойчиво образователно лидерство

Мисия Варна

06-12-2021, 16:35

Снимка:

Снимка: СУ Гео Милев

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Наградата е за постигнати високи резултати във всички сфери на образователния процес, както и по повод 40-ата годишнина от създаването на СУ „Гео Милев"

Средно училище „Гео Милев“ - Варна получи награда за „Устойчиво образователно лидерство“ от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието ИНТЕРАУЛА .

Днес доц. Пенка Кожухарова, представител на ИНТЕРАУЛА, връчи приза на директора Албена Павлова, в присъствието на част от педагогическия екип. Наградата е за всестранната работа на училището и постигнати високи резултати във всички сфери на образователния процес, както и по повод 40-тата годишнина от създаването на СУ „Гео Милев.

Годишната класация „Образователен лидер“ се прави от 2018 г. след преглед на постиженията в сферата на образователния мениджмънт. Целта на инициативата е да се популяризират най-успешните управленски практики и модели в българското образование.

Екипът на СУ „Гео Милев“ е номиниран от проф.д-р Силвия Николаева, която заедно със свои колеги от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ гостува през м. септември 2021 г. в училището. Университетските преподаватели проявиха интерес към свързаността между формалното и неформалното образование, а целта на тяхното посещение бе събиране на примери за добри образователни практики. Те се запознаха с извънкласните дейности в клубовете по интереси, националните програми, в които са включени учениците, както и работата по международни проекти.

По време на неформалната среща педагозите разказаха за интердисциплинарните уроци, които обединяват няколко предмета и се подготвят съвместно от няколко учители. Обсъдиха как мотивират участието на учениците в извънкласни форми. Учителите споделиха своята практика в използването на театралната педагогика в обучението по чужди езици- английски, немски и руски, за прилагането на иновационни подходи в своята работа и в извънкласните форми. Гостите проявиха интерес към работата на клуб „Активно учителство“, в който участва част от екипа на училището и темите, които се разискват на техните срещи, както и работата с родителите в създаденото „Училище за родители“. Още по време на срещата проф.д-р Силвия Николаева изрази общото мнение на университетския екип, че са силно впечатлени от мащабната и разнообразна дейност в училището, свързана с неформалното образование, което доведе и до номинация на СУ „Гео Милев“.

Обявяването на наградите се състоя на онлайн среща на 22 ноември 2021 г., в присъствието на Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, където всеки номиниран представи своите постижения. Участниците в срещата бяха впечатлени от работата в СУ „Гео Милев“, представена от директора Албена Павлова. Проф. Николаева изрази своето мнение като сподели, че при посещението си в училището се е чувствала така, сякаш е влязла в класна стая пълна само с „отличници“.

В сборника, който подготвя ИНТЕРАУЛА ще бъдат включени материали създадени от екипа на училището: „Мултисекторният подход в образованието, „Живите работни листи“, „Зеленият химикал“ , интердисциплинарни уроци с родителите“ Слушането – важно умение на родителите“ и др.

Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието връчва годишни награди за постижения в следните категории: лидерство за устойчиво институционално развитие, приобщаващо лидерство, лидерство в класната стая, технологично- опосредствано лидерство и иновативно лидерство. Индивидуалната годишна награда „образователен лидер“ се дава за управленски постижения , които са довели до уникални и устойчиви практики и последователи. Тази година приза взе Мариана Георгиева, национален координатор и консултант на проект „Учителско лидерство“, която е дългогодишен партньор и води обучения в СУ „Гео Милев“.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"