Близо 27 млн. лв. са приходите от нощувки във Варна през септември

Туризъм

30-11-2021, 13:32

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

От чужденците, посетили морската ни столица, най-много са гостите от Германия, Румъния, Полша и Русия

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 313 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.7 хил., а на леглата - 52.6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а на леглата в тях - с 14.3%.


Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2021 г., е 425.1 хил., или с 30.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям ръст на нощувките (с 39.1%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди.

Чуждите граждани са реализирали 308.8 хил. нощувки, а българските - 116.3 хиляди.

През септември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 87.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.5% от нощувките на български граждани и 9.4% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 28.1 и 3.1%.

През септември 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия, Румъния, Полша и Русия.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през септември 2021 г. се увеличава със 7.5% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 101.0 хиляди. От всички пренощували лица 39.5% са българи, като 47.4% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 61.1 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 34.4%, след тях се нареждат тези от Германия - 24.9%, от Полша - 14.4% и от Русия - 3.9%.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 85.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.2.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през септември 2021 г. е 28.5%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 36.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.1 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при местата за настаняване с 3 звезди - с 3.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2021 г. в област Варна достигат 26.7 млн. лв., или с 54.1% повече в сравнение със септември 2020 година, като 21.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 5.6 млн. лв. - от български граждани.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"