Над 720 души работят в Градския транспорт във Варна

Новините

27-10-2021, 19:42

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Общинският съвет реши да увеличи членовете в борда на директорите на предприятието

Промяна в състава на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ одобри на днешното си заседание Общинският съвет във Варна. Съветниците  дадоха съгласието си членовете на директорския борд да бъдат увеличени от трима на петима души.

Предложението беше направено от председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов в изпълнение на изискванията на Закона за публичните предприятия, според който съветите на директорите на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, се състоят най-малко от петима членове.

С близо 59 млн. лева балансова стойност на активите и 725 души средна численост на персонала „Градски транспорт“ ЕАД попада в категорията за голямо предприятие. Такова е всяко предприятие, което към 31 декември на текущия отчетен период надвишава най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 млн. лв.; нетни приходи от продажби – 76 млн. лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Петимата членове на Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ще се избират от местния парламент. Председателят на борда ще е независим член по смисъла на Закона за публичните предприятия.

Съветниците възложиха на изпълнителния директор да заяви за вписване в Търговския регистър промените в обстоятелствата, както и да обяви актуализиран устав, съобразно взетите решения.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия