Над 60% от шосетата са в дупки и кръпки

Новините

09-11-2015, 08:12

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Според анализа 33%, или една трета от автомагистралите и шосетата от първи, втори и трети клас, са в лошо състояние

В момента 35% от републиканската и около 65% от общинската пътна мрежа са в окаяно състояние. Това показва анализът към Стратегията за пътна инфраструктура в периода 2016-2020 г., приета от правителството. Оценката се базира на измерване на вида повреди и на засегнатите участъци спрямо общата повърхност на съответния път.

Според анализа 33%, или една трета от автомагистралите и шосетата от първи, втори и трети клас, са в лошо състояние. "Лошо" означава, че повредите по настилката надхвърлят 30%. В средно състояние са 27%. Едва 40% от пътищата получават добра оценка, т.е. дупките и кърпежите засягат под 10% от асфалта.

Подобряването на състоянието на шосетата би довело до сериозни икономически ползи за всички, които ги ползват. Всеки лев, вложен в "рехабилитация" на пътища днес, ще спести на пътуващите 11 лева в бъдеще, сочи анализът.

Но необходимите средства за поддръжка "далеч превишават текущото финансиране". За да се приведе цялата мрежа в добро състояние, през следващите 5 години трябва да се инвестират годишно около 1.1 млрд. лева. Сумата е само за републиканските пътища, които са около 19 хил. км, а отделно трябват 400 млн. лв. за общинските, които са около 20 хил. км. За сравнение, в момента отиват по-малко от 300 млн. лв. за републиканските и под 100 млн. лв. за общинските пътища. Разходите трябва да бъдат поне удвоени, за да се постигне 75% устойчива пътна мрежа до 2022 г., пише в стратегията.

Оказва се, че въпреки усиленото рязане на ленти на ремонтирани и на нови магистрални отсечки през последните години състоянието на пътищата като цяло се влошава. За сравнение, през 1990 г. едва 15% са били в графата "лошо състояние", а сега в нея са вече 33%. От гледна точка на очакванията за увеличение на трафика тези факти звучат още по-песимистично. Прогнозираното нарастване на трафика до 2020 г. е за 15% при общинските и 40% при автомагистралите и скоростните пътища.

Всъщност въпреки усещането, че за пътищата постоянно се харчат много пари, статистиката сочи обратна тенденция. Разходите за поддръжка намаляват през последните 5 години от 0.57% от БВП на 0.18% през 2011 г. През 2012 г. се наблюдава увеличение до едва 0.26%. Подобно развитие има и в другите страни от Източна и Централна Европа. През 2008 г. - последната ни година с бюджетен излишък, за пътна поддръжка са били заделени 400 млн. лева, но от 2009 до 2012 г. сумите варират от 135 до 202 млн. лева годишно.

Анализът сочи следните силни страни: добрата степен на изграденост и гъстота на пътищата, близки до средните за ЕС; благоприятно географско разположение - 5 от 10-те транспортни коридора минават през България; река Дунав, речните пристанища и черноморските пристанища; ниски такси за ползване на пътната инфраструктура.

Слабите страни са: голяма част от пътищата не са по стандартите на ЕС, което изисква значителни инвестиции за ремонт; слабо изградена мрежа от магистрали и скоростни пътища; лошото състояние на шосетата носи значителен риск за безопасността; недостатъчни инвестиции; климат с големи амплитуди - от минус 35 до плюс 45 градуса по Целзий; лошо състояние на общинската мрежа; ниски цени при търговете за пътни обекти; ниско качество на проектите; механизмите за таксуване на ползвателите не са добре прецизирани и не отчитат разликата между тежки и леки превозни средства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен