Техническият университет с нова факултетна структура

Новините

21-10-2015, 10:23

Снимка:

ТУ-Варна

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Запазва се броят на катедрите

Нова факултетна структура одобри Академичният съвет на Техническия университет във Варна. Всички съществуващи катедри се запазват, но вместо досегашните шест факултета, вече ще има четири. Това са машинно-технологичният факултет, електротехническият факултет, този по корабостроене и морски науки, към който се присъединяват обучаващите катедри по морски науки, екология и растениевъдство, и факултетът по изчислителна техника и автоматизация, в чийто състав вече са катедрите по електронна техника и микроелектроника и комуникационна техника и технологии.

Според ръководството на университета новата организация е оптимална, осигурява по-голяма стабилност, приемственост и по-добри перспективи за развитие и консолидиране на академичния състав. Четирите факултета са балансирани от гледна точка на преподавателския състав (хабилитирани и нехабилитирани преподаватели) и това създава добри предпоставки за академично развитие и взимане на оптимални управленски решения. Факултетите са структурирани и в съответствие с акредитираните професионални направления и специалности от регулираните професии във висшето учебно заведение, както и съобразно броя на обучаваните студенти.

Академичният съвет прие план-график за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на университета. До провеждането на изборите университетът ще функционира съгласно досегашната структура. Изборите приключват през месец декември 2015 г. и с това завършва процесът на формиране на академичното ръководство на всички равнища за мандата 2015 – 2019 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"