Тестват новия линеен ускорител в Онкоболница

Животът

12-10-2015, 10:56

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Лекуват първите пациенти до края на годината

Започнаха изпитанията на мултимодалния линеен ускорител на общинската онкологична болница, който бе доставен по проект "Модернизиране на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ Д-р "Марко А. Марков – Варна". В следващите седмици ще бъдат обучени на място минимум 15 служители на болницата за работа с апаратурата и софтуера, който е инсталиран.

Вече е доставен и вторият апарат по проекта – компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението. Общата стойност на проекта, финансиран от оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., е 3 906 108 лв., от които 2 600 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 1 306 108 лв. – собствен принос на бенефициента община Варна.

След повече от 6 години битка на ръководството на болницата и общинската администрация модерният апарат вече е факт. С пускането му в експлоатация болницата ще предлага пълен цикъл на лечение на онкологично болните пациенти.

Благодарение на доставката и монтажа на специализираното оборудване СБАЛОЗ – Варна се превръща в един от най-модерните общински онкологични центрове за лечение на едно от най-страшните заболявания на XXI век.

Доставката на апаратите стана възможно благодарение на усилията на общинската администрация в последните две години, която извоюва за Варна средствата от резерва на Оперативната програма и отдели ресурс в бюджета си за доплащане на апаратурата и доизграждане на бункера, в която тя се монтира.

След приключването на монтажа на линейния ускорител и компютърния томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, апаратурата ще бъде въведена в експлоатация и до края на годината ще бъдат лекувани първите пациенти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен