Безработни ще вършат домашни услуги с европари

Парите

08-10-2015, 07:10

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Гражданите ще поемат част от надницата на помощника

5 млн. лв. от парите по ОП "Развитие на човешките ресурси" за 2016 г. ще бъдат отделени за ваучери за домашни услуги. С ваучерите всеки гражданин с платени данъци и осигуровки ще може да си наеме безработен за гледане на дете или за услуги в домакинството. За целта ще плаща част от надницата на безработния, а остатъкът ще е от оперативната програма. Няма да е възможно обаче да се наеме безработната баба на детето например. Има ограничения и за броя на ваучерите - всеки ще може да се възползва от максимум 1584 ваучера през годината, като всеки от тях е за по два часа. Това предвижда концепцията на Министерството на труда. Най-новият вид субсидирана заетост ще трябва да започне да се предлага от април. От социалното министерство отказаха детайли пред "Сега" с мотива, че още е много рано и тепърва се умува върху програмата. Не е ясно колко хора от бюрата по труда ще бъдат наети по този начин.

Според концепцията с предимство за субсидираните работни места ще са безработните повече от 1 година, възрастни хора над 55 г. и младежи до 29 г., хора с ниско образование и без квалификация. С ваучер ще може да се наеме безработен за гледане на деца и възрастни хора, включително и с увреждания, както и за почистване в дома, включително миене на прозорци, дребни ремонтни дейности, помощ в градината и двора, но без земеделска дейност. Между потребителите и наетите не трябва да има роднинска връзка, не трябва да живеят на един адрес.

Един ваучер ще е за два часа. За да се ограничат злоупотребите, от министерството предлагат всеки да може да закупи максимум 264 ваучера за услуги в домакинството, до 528 ваучера за грижи за деца и възрастни и до 792 ваучера за грижи за деца и възрастни с трайни увреждания. Така за трите вида услуги максималният брой е 1584 ваучера. 

Още не е решено кой ще издава талоните - агенцията за социално подпомагане или тази за заетостта. Гражданите ще ги ползват през посредник - фирми, общини и др. От посредника ще получават и оферта за помощника, който пък ще бъде подбиран от бюрата по труда. Заплащането трябва да е съобразено с цените на свободния пазар, но да бъде поне на нивото на минималната часова заплата, която в момента е 2.21 лв. на час. Ваучерите ще са поименни със срок на валидност шест месеца. Ако услугата не се извърши в този срок, средствата ще се възстановяват.

Освен 5 млн. лв. за ваучерите за 2016 г. са планирани едва 100 млн. лв. по ОП "Развитие на човешките ресурси". 10 млн. лв. ще се дадат на Агенцията по заетостта, за да върши нещо, което по принцип е в задълженията й. Става дума за посреднически дейности - "насочване към обучение за ограмотяване" на безработните, "индивидуална работа с тях", набиране на заявки от безработните, които искат да се включат в обучения. Ключовата дейност тук е отпечатването на ваучерите за безработни, които ще кандидатстват по две схеми за курсове по чужди езици или придобиване на професия. Става дума за близо 22 хил. ваучери.

След като дадоха 5 млн. лв. за обучения на служителите на инспекцията по труда, сега от социалното министерство са планирали да похарчат и 2 млн. лв. европейски средства за собствените си чиновници. С парите ще се повишава квалификацията им относно "пазара на труда, социалното включване, равните възможности, недискриминацията, условията на труд". Няма разчет колко чиновници ще минат през "специализираните обучения". За общините са заделени 50 млн. лв. за проекти, с които да се намали бедността и да се постигне интеграция на най-маргинализираните общности, включително и ромите. Общините могат да се обърнат към неправителствени и обучителни организации за партньори по тази схема. За здравното министерство са заделени 8 млн. лв. Те са за повишаване на професионалния капацитет на обучаващите се лекари специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги, според описанието на схемата. За мобилност на работещите са планирани 2.7 млн. лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен