3 227 ще бъдат първокласници, ремонтите на училищата приключват

Снимка:

VarnaUtre.bg/архив

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Нови подготвителни групи се откриват в - ОУ "А.Кънчев", СОУ "Н.Бозвели" и ОУ "П.Волов"

3 227 първокласници, разпределени в 132 паралелки, ще прекрачат прага на варненските общински училища на 15 септември, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Общо 1175 деца на 5 и 6 години тръгват в подготвителни групи в училищата, като целодневна предучилищна е предвидена за 93 деца на 5 години и 206 деца на 6 години, а полудневна форма на обучение – за 230 деца на 5 години и 646 деца на 6 години. Нови подготвителни групи се откриват в - ОУ "А.Кънчев", СОУ "Н.Бозвели" и ОУ "П.Волов".

Активно върви подготовката за новата учебна година. По данни на дирекция "Образование и младежки дейности" от началото на т.г. са извършени или са в процес на приключване ремонтни дейности в 41 училища, 45 детски градини и едно общежитие, на стойност 1 818 292 лв. От тях 1 806 745 лв. са от делегирани държавни дейности и дофинансиране от общинския бюджет, а останалите средства са дарения от училищни настоятелства.

Към момента изцяло е приключил ремонтът в НГХНИ "К.Преславски". В СОУ "Л.Каравелов" е поставен стълбищен платформен подемник за хора с увреждания и училището има готовност да приема ученици с двигателни нарушения.

До 10 септември трябва да приключи ремонтът на филиала на СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" - на ул. "Проф.Н.Державин"". До края на седмицата ще бъде сложен финал на дейностите по констуктивното укрепване на сградата на ОУ "Капитан Петко Войвода". В ОУ "Черноризец Храбър" се премахва ажурната част от надстройката на оградата и се провеждат обезопасителни дейности. В СОУ "Найден Геров" по прилагане на мерки за енергийна ефективност е изготвен проект, има разрешение за строеж, проведена обществена поръчки и сключен договор. Поради недостатъчно технологично време за изпълнение до откриване на учебната година, дейностите ще бъдат възложени за изпълнение през юни следващата година. В МГ "Д-р П.Берон" предстои поставяне на спортно съоръжение в двора на училището, като това няма да се отрази на откриването на учебната година. ОДЗ № 10 "Приказка" е приключил ремонтът на парната инсталация, в ЦДГ 12 "Пинокио" и ЦДГ 13 "Звездичка" е направено външно саниране на сградите.