Предупреждават за опасност от пожари заради жегите

Животът

13-07-2015, 15:27

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Не изхвърляйте стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци

Във връзка с очакваните високи температури и опасност от възникване на пожари в горите и земеделските земи, от РДПБЗН напомнят:

- Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

- В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници.

- Забранява се по време на пожароопасният сезон в горските територии паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100м. от границите на горските територии.

- Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда.

- Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

- Да не се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

- Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен