Започват ремонти на училища и детски градини за 3,3 млн. лева

Мисия Варна

11-06-2015, 14:15

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Математическата и "Захари Стоянов" с нова закрита спортна площадка

Започват ремонти в училища и на детски градини във Варна през летния период. За целта в капиталовата програма на общината са предвидени 3,29 млн. лв., от които за ремонти 1,36 млн. лв. и придобиване за дълготрайни материални активи – 1,93 млн. лв. 2,37 млн. лв. са от общинския бюджет, а останалите средства са от държавни дейности.

Най-много средства – 334 846 лева са заложени за конструктивно укрепване на сградата на СОУ "Найден Геров". За същото училище ще бъдат отпуснати още 45 000 лева за довършване на проекта за изграждане на нов корпус за физкултурен салон, който училището така и няма в 50-годишната си история.

Община Варна ще даде и 169 000 лева за изграждането на закрита спортна площадка за МГ "Д-р Петър Берон", която ще се ползва и ОУ "Захари Стоянов". Съоръжението ще бъде с размери – дължина 30 м, ширина – 13,70 м и височина 6,45 метра. Външното покритие на площадката ще бъде "усилен тип", изградена ще бъде и странична засенчващо-вентилационна система и комплект със стрехи за отваряне през топлите периоди. Ще бъде направена метална ограда около закритото съоръжение, както и система за видеонаблюдение, която ще се свърже със съществуващата такава на гимназията.

186 000 лева са предвидени за ремонт на актовата зала на Първа езикова гимназия. Конструктивно укрепване и обособяване на помещения за предучилищна група на стойност 123 300 лв. ще се извърши в ОУ "Черноризец Храбър". Отпуснати са и средства за ремонт на оградата на училището. 100 000 са предвидени за VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" за изпълнение на последния етап от ремонта на сградата. 66 000 лева ще струва обновяването на санитарните възли на ОУ "Н. Й. Вапцаров", а 15 244 за същата дейност в ОУ "П. Р. Славейков". 65 000 лева ще бъдат отпуснати за подмяна на дограма и конструктивно укрепване на физкултурния салон, измазване и боядисване на НГХНИ "К. Преславски". В СОУ "П. Кр. Яворов" ще бъде извършена подмяна на вентилационната инсталация на училищния басейн на стойност 38 000лв. Хидроизолация ще бъде поставена в ОУ "А. Кънчев", ОУ "А. Страшимиров" и ОУ "П.Евтимий" и ученическия стол на ПГИ "Ив. Богоров". По-малки ремонтни дейности ще бъдат извършени и в други варненски училища. Отпуснати ще бъдат и средства за закупуване на компютърни системи, интерактивни дъски, мултимедийни проектори, копирни машини и други.

По-големи ремонти са предвидени в пет детски градини. В ЦДГ № 15 "Гълъбче" ще се извърши конструктивно укрепване на сградата и вертикална планировка на двора, в ОДЗ № 24 "Иглика" - изграждане на дренажна система, в ОДЗ № 10 "Приказка" - ремонт на парната инсталация, а в ЦДГ №13 "Звездичка" – външна топлоизолация, а в ОДЗ № 12 "Първи юни" - изграждане на детски площадки за игра на открито.

Ремонт на фасадата и подмяна на дограмата на стойност 54 600 лв. ще бъде направен на Младежкия дом, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности".Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"