Само един милионер във Варна засега

1 430 000 лева просрочени данъци и осигурителни вноски внесе варненски строител в държавния бюджет

Само един варненец е декларирал доходи от над милион лева засега, показа справка на НАП. Той е едноличен търговец и е обявил приходи от дейността си на стойност 1 862 000 лв. Трима от клиентите на НАП Варна със свободни професии са декларирали приходи от 845 000 лв., 762 000 лв. и 759 000 лв. и един е обявил приходи от продажба през 2014 г. – 880 000 лв.

9881 декларации за получени приходи през 2014 г. са получили в териториалната дирекция на НАП Варна. 3120 са подадени по интернет и ще ползват отстъпката от 5% върху данъка. Това важи само при условие, че вносителите нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, данъкът за довнасяне е внесен в срок до 30 април и декларацията е подадена до 31 март по електронен път.

Общо в офисите на НАП в страната вече са подадени 120 000 декларации за личните доходи, като всяка трета е изпратена по електронен път - с ПИК или с електронен подпис. Засега общо 32-ма българи са посочили в декларациите си суми над 1 млн. лева. Най-богатият между честните данъкоплатци към момента е 36-годишен столичанин, декларирал 7.5 млн. лева доход за 2014 г. Той не е станал милионер от заплати - по това перо миналата година е заработил само 200 000 лева, а защото е продал дяловете си във фирма и е получил за тях 7.3 млн. лева.

В следващите дни до края на кампанията трябва да постъпят над 350 000 данъчни декларации от граждани. Ползването на 5% отстъпка от данъка върху доходите на физическите лица става, ако декларацията е подадена онлайн до края на март, гражданинът няма неплатени публични
задължения и дължимата сума е преведена по сметката на НАП до края на април, припомня агенцията. НАП допълва, че дава информация по данъчни въпроси на тел. 0700 18 700 на цената на градски разговор, а Youtube каналът на приходната агенция предлага видео ръководства за попълване на декларации за гражданите.

1 430 000 лева просрочени данъци и осигурителни вноски внесе варненски строител в държавния бюджет. След наложени обезпечителни мерки и проведени разговори с публичните изпълнители от НАП Варна, длъжникът внесе доброволно натрупаните задължения, като по този начин избегна налагането на крайни мерки, като разпродажба на движимо и недвижимо имущество на фирмата. От началото на месец юни на изминалата година Националната агенция за приходите /НАП/ провежда кампания за насърчаване на клиентите да покрият доброволно дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонни разговори и срещи над 70% от длъжниците внасят задълженията си в уговорения срок.

От НАП Варна напомнят, че невнасянето на просрочените данъчни и осигурителни задължения в 7 дневен срок след получаване на покана от публичните изпълнители води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Едни от най-често използваните способи за събиране е налагането на запор върху заплатата и банковите сметки на длъжника. Като крайна мярка се ползва и обявяването на публична продан на движимо и недвижимо имущество на отказалите да изпълнят доброволно задълженията си към бюджета.

От началото на годината публичните изпълнители от НАП Варна са обявили 68 търга с тайно наддаване, като за продан бяха изнесени движима и недвижима собственост на фирми и лица, а така също вещи и имущество отнети в полза на държавата от съдилища и агенции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен