И МВФ настоя за по-бързо свиване на дефицита по бюджета

Парите

17-03-2015, 07:00

Снимка:

pixabay

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Фондът препоръча на управляващите да спестяват всеки лев от евентуално преизпълнение на приходите

След острите дебати за размера на планирания външен дълг правителството получи нова серия от критики за средносрочната си програма, този път от МВФ. Експертите на фонда не считат за достатъчно амбициозни плановете на кабинета за свиване на дефицита и препоръчват България да предприеме по-сериозни стъпки за балансиране на бюджета. МВФ предупреждава управляващото мнозинство да не се изкушава да прави извънредни разходи при евентуално преизпълнение на приходите и препоръчва тези суми да бъдат спестени.

Това са заключенията на приключилата миналата седмица редовна годишна мисия на МВФ у нас. Основен акцент в тазгодишния преглед бе състоянието на банковия сектор след отнемането на лиценза на КТБ, но МВФ вижда проблеми и в управлението на публичните финанси.

Съгласно одобрената от кабинета средносрочна бюджетна прогноза за 2015 - 2017 г. бюджетният дефицит ще се свива с по 0.5% на година и ще стигне 2% от БВП през 2017 г. Експертите на фонда изтъкват, че това е подобрение спрямо отчетения за 2014 г. свръхдефицит, но предупреждават, че темпото за намаляване на минуса в хазната е прекалено бавно. Според МВФ България трябва да си постави за цел да постигне балансиран бюджет до 2019 г., което ще й позволи да ограничи нарастването на дълга и да се справи с бюджетните рискове. Правителството ще успее да се вмести в планирания за т.г. дефицит от 3%, но това ще стане трудно и ограничаването на разходите ще продължи да играе ключово значение, изтъкват от МВФ. Оттам виждат основен риск от неизпълнение при обещаното ограничаване на средствата за заплати с 10% и спазването на лимитите в сектора на здравеопазването. Експертите препоръчват всеки лев преизпълнение на планираните приходи да се спестява, вместо да се допускат допълнителни разходи, защото те обикновено нямат сериозен ефект върху растежа. В първите два месеца на тази година, според финансовия министър Владислав Горанов, приходите са по-добри в сравнение с миналата година, а през януари за първи път от няколко години насам хазната дори имаше излишък.

И в този доклад, подобно на докладите на Европейската комисия за изпълнението на националната програма за реформи, здравната и пенсионната система се сочат като рискови за стабилността на публичните финанси. За разлика от финансовото министерство, което до последно настояваше, че просто предоставя право на избор на осигурените, МВФ счита промените във втория стълб на пенсионно осигуряване за "фундаментална промяна" в пенсионния модел. Експертите на фонда, подобно на работодателските организации, настояват за изчерпателен анализ на въздействието от тази промяна. От МВФ считат, че са нужни още консултации със засегнатите страни, особено на фона на идеите за многобройни прехвърляния между обществената и частната пенсионна система. Това предложение е определено от фонда като вариант с "необичаен характер".

В сектора на здравеопазването експертите на фонда изтъкват факта, че просрочията в плащанията вече са изчистени и следва да се работи за засилване на контрола. Сред конкретните мерки, които се предлагат, са намаляването на дела на болничните услуги за сметка на по-активно ползване на извънболничната помощ, както и преработката на информационните системи с цел по-добро управление на риска. МВФ изтъква, че напредъкът на структурните реформи е ключов за по-бързото достигане на европейско равнище на доходите. Според сегашните прогнози увеличението на доходите ще става много бавно. В средносрочен план от МВФ препоръчват на България да изготви внимателен анализ на основни рискове като застаряващото население и продължаващата емиграция. Общата оценка за перспективата пред страната ни е за нарастване на рисковете. Във вътрешен план като сериозни рискове се сочат високите нива на корпоративна задлъжнялост и необслужваните кредити. Във външен план несигурност създават подновеното напрежение в еврозоната и ситуацията около Украйна, изтъкват от МВФ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен