Как да бъдем успешни при търсенето на работа

Бъдете готови за провокиращи въпроси по време на интервю

Идва лятото. С него нараства и броят на обявите за работа, макар и сезонна. Нуждата от кадри не прави работодателите по-малко взискателни, напротив. Когато тръгвате на среща с вашия потенциален работодател, е добре да знаете някои неща. Специалистите съветват да се облечете като за бизнес преговори. Не прекалявайте с труфенето обаче. По време на срещата споделяйте лична информация с мярка. Изключете телефона си. Предварително си изяснете какво искате да попитате работодателя. Не говорете лоши неща за предишни работни места. Слушайте и не прекъсвайте. Задавайте уточняващи въпроси, но с мярка. Помнете, че имате конкуренция и целта ви е да се представите добре.

Никога не можете да предвидите всички въпроси, които може да ви бъдат зададени по време на интервю за работа. Най-често работодателят иска да му разкажете нещо за себе си, да споделите защо кандидатствате за обявената позиция. Възможно е да ви попитат кое е най-голямото ви постижение до този момент? Защо смятате, че ще се справите със задачите, изброени в описанието на работата? Кои са вашите силни и слаби страни? Пред какви предизвикателства може да ви изправи настоящата позиция? Как се виждате след 5 години? Защо напускате настоящата си работа? Какви са очакванията за заплащане?Какво знаете за компанията?

Трябва да сте наясно с това, което най-чест отърсят работодателите. На първо място е умението ви да комуникирате. Не случайно се казва, че 90% от успеха зависи от способността ни да общуваме. Друго качество, което се цени е аналитичността или способността да се намира и обработва информация, да се предлагат алтернативни решения.

Вашият работодател ще очаква от вас да сте ефективен. Това означава добра организация и умение да се се справяте със задачите си и постигате целите си. Гъвкавост и работа в динамична среда е сред другите предпочитани качества. Вашият работодател ще очаква от вас да поддържате добри отношения с останалите в екипа. Това означава уважение към колегите, равнопостовеност, приемане на различното мнение. Особено се цени инициативността. Изразява се в това всеки да намира начин да си върши работата, дори на първо време да не знае как точно. Младите са носители на нови идеи. Не пропускайте да ги споделите, дори и да не се осъществят веднага. За всеки работодател е важно да се впишете в екипа му, дори да не сте най-великият специалист. Д-р Хаос и подобни на него правят изключение, но рано или късно им се налага да заработят в екип.

Честност, етичност, ангажираност, упоритост, отговорност, лоялност, позитивно отношение, мотивация и желание за учене само допълват списъка и се ценят високо от всеки работодател, въпреки, че трябва да мине време, за да бъдат забелязани.

Критичният минимум от умения към днешна дата обхваща езикови умения по български, английски и поне още един език, компютърни, комуникативни умeния, богата обща култура.

Ето и полезни съвети за пет неща, които да кажете на интервю за работа:
1." Никога няма да ми се налага да ми казвате едно нещо два пъти"
2. "Ще изпълня зададените задачи отлично"
3. "Аз съм ориентиран към консенсуса"
4. "Обучавам се лесно"
5. "Аз съм лоялен човек"Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"