Как да предпазим дома от пожар

Животът

22-01-2015, 11:53

Снимка:

© Varnautre.bg / Архив

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

От полицията напомнят за основните правила за пожарна безопасност

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро - обезопасеността на дома. За да се предотврати огнената стихия не трябва да се използват нестандартни отоплителни уреди, не трябва да се оставят без наблюдение всички видове такива и е задължително спазването на противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред. Това напомнят от полицията след направен обзор на изминалите месеци от отоплителния сезон.

Ето и съветите:

При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):
За тяхната безопасна експлоатация е необходимо съобразяване с инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива.

В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.Комините трябва да са измазани отвън и отвътре, добре обезопасени. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото вградена дървена греда в конструкцията на комина. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности, както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали. Във фурните на печките за твърдо гориво не се сушат дърва за подпалки. А горивата трябва да се съхраняват на специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди.

При използване на печки с течно гориво (нафта):
Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено обаче с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе и до взрив.

Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термо защитата и автоматиката на уреда.Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера. Също както е недопустимо да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход!В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени.

При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти. Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!Контактите трябва да са тип "Шуко", по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители.Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение.Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.
Трябва да запомните:При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

При използване на печки с газово гориво (пропан-бутан):
Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. Нaрушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма на чесън, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане. В случай на отечка над допустимата концентрация при минимална мощност на източник на запалване може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електрическия ток.Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"