Заплатите във Варна по-ниски от тези във Враца

Парите

17-11-2014, 10:40

Снимка:

© Pixabay

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Oбласт Варна е на пето място в страната по размер на заплатите

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2014 г., област Варна е на пето място със 788 лв. спрямо другите области в страната. Това показват данни на Националния статистически институт. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 070 лв  и Враца - 829 лева. Пред Варна е и Стара Загора, където средната заплата е 820 лв, както и София (област) с 818 лв.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата  намалява спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - със 17.7%, "Други дейности" - с 4.8%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" – също с 4.8%.

С най-високи средномесечни заплати през третото тримесечие на 2014 г. са хората работещи в сферата на: 

• "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 353 лева;
• "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 227 лева;
• "Финансови и застрахователни дейности" - 1 118 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• "Административни и спомагателни дейности“ - 502 лева;
• "Култура, спорт и развлечения" - 524 лева;
• "Хотелиерство и ресторантьорство" - 539 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 3.4%, а в частния сектор с 1.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2014 г. намаляват с 6,7 хил., или с 4.2% спрямо края на юни 2014 г., като достигат 153,3 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Култура, спорт и развлечения" - с 27.4%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18.3%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Професионални дейности и научни изследвания" - с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 19.6 и 12.7%.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"