Изтича срокът за плащане на втората вноска на местните данъци

Мисия Варна

28-10-2014, 12:12

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

В сградата на районна администрация "Приморски", ет.1 е открито ново гише на дирекция "Местни данъци“ за прием на документи

Срокът за плащане на втората вноска на местните данъци изтича на 30 октомври. Това напомнят от ресорното звено в общината. Плащането на втората вноска за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се направи в брой на касите за плащане, които са разположени на следните адреси:

1. Бул."Сливница" № 191 /сградата на Изчислителен център/

2. Бул."Ген.Колев" /район "Приморски"/Работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч. – без почивка, с изключение на гишето в район "Приморски" за прием на документи, което е с обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч. 3. Площад "Мусала"Работно време от 09.00 ч до 17.30 ч., с обедна почивка от 12.30 ч. до 13.30 ч.

Каси на "Фаст Пей Варна" АД, създадени със съвместните усилия на Община Варна:

1. Район "Вл.Варненчик – Пазар "Кайсиева градина" – до "Еврофутбол" /м/у бл.215 и бл.217/ - всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., в събота от 09.00 ч. до 12.00 ч. 2. Район "Вл.Варненчик" – III микрорйон – до паркинга разположен северно от бл.302 вх.6 – всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., с обедна почивка от 13.00 ч. до 15.30 ч. В събота не работи.3. Район "Младост" – ул."Под игото, ул."Кап.Райчо" - всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., с обедна почивка от 13.00 ч. до 15.30 ч. В събота не работи.4. Район "Одесос" – спирка "Нептун" - всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., в събота от 09.00 ч. до 12.00 ч. 5. Район "Одесос" - Централен кооперативен пазар, павилион № 85 - всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., в събота от 09.00 ч. до 12.00 ч.6. Район "Приморски" – пазарна площадка "Роза", павилиони № 15 и 16 - всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., в събота от 09.00 ч. до 12.00 ч. 7. Район "Аспарухово" – ул."Народни будители" № 1 - всеки делничен ден от 8.30 ч. до 19.00 ч., в събота от 09.00 ч. до 12.00 ч.За улеснение на всички граждани и фирми на касите са поставени ПОС - терминални устройства. Друга възможност за плащане е чрез пощенски запис или по банков път. Банковата сметка на Община Варна и кодовете за плащане са следните:БАНКОВА СМЕТКА: "ЦКБ" АД – КЛОН ВАРНАIBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00BIC CECBBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ЛИХВИ В/У НЕГО 44 14 00

ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ЛИХВИ В/У НЕГО 44 21 00

ДАНЪК В/У НАСЛЕДСТВАТА И ЛИХВИ В/У НЕГО 44 22 00

ДАНЪК В/ У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ В/ У НЕГО 44 23 00

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ В/У НЕЯ 44 24 00

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЯ 44 25 00 И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН И ЛИХВИ В/У НЕГО

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК- 44 28 00

Сумите от туристическите такси, отнасящи се за отчетни периоди преди 01.01.2011 г. продължават да се внасят по досегашния код 44 80 12

ДРУГИ ДАНЪЦИ И ЛИХВИ В/У ТЯХ - 44 34 00

ПРИХОДИ ОТ ГЛОБИ И САНКЦИИ 44 65 00

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 44 80 07

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ/КОТКА 44 80 13

В сградата на районна администрация "Приморски", ет.1 е открито ново гише на дирекция "Местни данъци“ за прием на документи, което е с обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен