Конфликтът рибари-делфини продължава

Поставянето на ултразвуковите устройства по даляните срещу делфини се отлага

Планираното за септември поставяне на акустични репелентни устройства върху даляновите мрежи в района на Северното Черноморие ще се проведе през пролетта на 2015 година заради извънредни обстоятелства. Тази есен, за първи път от много години, по Северното Черноморие масово няма да бъдат инсталирани далянови мрежи за традиционния есенен риболовен сезон. Мрежите, които експертите на Сдружение за дива природа "Балкани" бяха определили като подходящи за проучване на въздействието на Акустичните репелентни устройства за предпазване от делфини, няма въобще да бъдат разпънати в морето въпреки уверенията на собвствениците от преди няколко месеца.

Причините, които рибарите изтъкват, са слаб риболовен сезон и липса на достатъчно работна ръка, от което следва – нерентабилност съораженията да бъдат инсталирани. Единичните даляни, които все пак ще бъдат поставени в морето, не отговарят на предварително определените критерии за провеждане на качествено изследване.

Експертите на сдружението са установили, че това не е изолиран случай за района на Каварна, Балчик и Калиакра. Ситуацията е аналогична както по северното, така и по южното ни Черноморие. Мнението на всички рибари е, че при така създалата се ситуация най-добре е проучването да се проведе през пролетния риболовен сезон в периода април-юни. Това е най-активното време за риболов, когато се регистрират най-много щети от делфини.

При тези обстоятелства екипът на "Балкани" счита, че с цел постигане на реални и смислени резултати от пилотното въвеждане на устройствата и проучването на тяхното въздействие, е най-добре да проведем изследването през пролетния риболовен сезон.

Сдружение за дива природа "Балкани" започна работа по предотвратяване на щети върху рибарски мрежи, причинени от делфини. Защитата на съоръженията ще се осъществява с най-съвременните технически средства, които са широко използвани по света. Те работят с ултразвук, който държи настрана морските бозайници от рибарските съоръжения, но е безвреден за животните.

Проектът е пилотен за България. Получените резултати ще покажат доколко този метод за защита и превенция е подходящ за българското крайбрежие. В края на годината експертите ще изготвят препоръки за прилагането му в бъдеще. Дейностите по проекта са в съответствие с изискванията на Регламент 812/2004 на ЕС, в който се насърчава пробното въвеждане и проучване въздействието на тези репелентните устройства в страните членки на ЕС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен