Първолаци на тест

Снимка:

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Големите с портфолио за грамотност, малките оглупяват след четвърти клас

Децата в предучилищна възраст ще бъдат подлагани на проверка за училищна готовност, за да бъдат открити рано евентуални езикови или обучителни затруднения. Това е част от стратегия за грамотността, качена на сайта на МОН. Не става дума за изпит, а за установяване на ранни проблеми, които биха попречили на усвояването на знанията в училище и трябва да бъдат отстранени навреме. В стратегията е записано, че в момента у нас липсва механизъм за такава диагностика. В същото време документът предвижда за учениците от прогимназията и гимназията да бъдат изготвяни портфолиа, които да показват равнището им на грамотност.
Документът отчита, че много от седмокласниците са останали на равнището на езиковите си умения, които са имали до четвърти клас, когато се усвояват базови знания. Статистиката от международните оценявания сочи, че нивото на грамотността пада от четвърти до седми клас. Докато малките са на 16-о място от 48 държави в международните тестове за грамотност PIRLS, по-големите заемат едни от последните места. Пада и процентът на постижимост на основните държавни образователни изисквания, в колкото по-горен клас са учениците. В четвърти клас например около 5 на сто от хлапетата не умеят да пишат под диктовка, което доказва, че не са ограмотени. Големият проблем е, че над 50% от зрелостниците не са в състояние да развият теза и да се справят с книжовните норми. Учениците масово отговарят на въпроси със затворен отговор, в които трябва само да заграждат правилния резултат, но се затрудняват, когато трябва сами да изготвят писмени текстове.
Стратегията предвижда в овладяването на грамотността да бъдат привлечени и информационните технологии. Така например според нея трябва да падне възрастта, в която детето се запознава с азбуката чрез компютърна игра. Още между първи и четвърти клас трябва да бъдат насърчавани да четат в дигитален формат.