Септември в община Вълчи дол започва с много забавни и вкусни събития!

Мисия Варна

04-09-2014, 13:08

Автор:

АМГ

Всичко от Автора

Още по Темата:

Белослав се гмурва във вкусно приключение!

Събитията ще се проведат в периода 19 – 22 септември

Жителите и гостите на Община Вълчи дол ще имат удоволствието да участват в риболовно състезание, дегустации на риба и рибни продукти, да участват в кулинарно състезание, образователни семинари и да се насладят на панаир и изложение на риба и аквакултури.
За най-малките ще бъде организиран детски карнавал.
Събитията ще се проведат в периода 19 – 22 септември и включват разнообразни награди за посетителите, концертна програма и много настроение.


Дейностите са част от проект «Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол», мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании", Ос № 3 "Мерки от общ интерес", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» 2007-2013 г. на Република България, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен