Туристически агенции обмислят иновативен продукт за селски туризъм

Туризъм

02-07-2014, 16:33

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Туристически фирми от Армения, Грузия и Турция и България решават във Варна за създаването на селски туристически мрежи


Създаването на нов туристически продукт за иновативен селски туризъм бе обсъждано във Варна. Доставчици на туристически услуги и туристически агенции от Армения, Грузия и Турция са на работно посещение в морската столица, което ще продължи до 10 юли. 66 представители на туристическите фирми представиха своите продукти и услуги, и заявиха желание за партньорство за създаване на нов туристически продукт в региона на Черноморския басейн.

В следващите дни предстоят посещения за представяне дейността и предлаганите услуги от български доставчици в областта на селския и социалния туризъм, представяне на Областния Информационен Център и запознаване с местни културно-исторически обекти.

Проектът с акроним PIRT е насочен към подкрепа на регионалното сътрудничество и трансгранично партньорство за икономическо и социално развитие в четири страни от Черноморския басейн (Армения, България, Турция и Грузия) на основата на комбиниране на ресурсите посредством създаване на селски туристически мрежи. Целта е насърчаване на съвместни инициативи за развитие на туризма и традиционни продукти в тези страни. Проектът се финансира от Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн", съфинансирана от ЕС.

Проектът се състои от три компонента. Първият е: Създаване на мрежи от доставчици на услуги и предоставяне на знания, и подкрепа за тях, за да се ангажират с бизнес, свързан с посрещане и настаняване на гости  в селските райони. Вторият е разработване на нов, подчертано иновативен туристически продукт (Обособен пакет "Трансгранични посещения") и маркетирането му за достигане до най-правилните за него субекти  на пазара. Третият компонент е улесняване на контактите на междуправителствено ниво, с цел изграждане на взаимно полезни връзки между специфичните за отделните държави органи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен