Плащаме 1 млрд. лева повече за ток заради слънчевата енергия

Животът

18-06-2014, 13:52

Автор:

Росица Пенкова

Всичко от Автора

8 години по-рано се натресохме на по-големите сметки

Всяка година българските потребители на еленергия плащат над 1 млрд. лева допълнително към сметките си за ток заради фотоволтаиците. Това стана ясно по време на традиционния Енергиен форум, който започна днес в Дома на учените край Варна.

България изпълни националната си квота за производство на ток от възобновяеми енергийни източници още през 2012 г. вместо през 2020. Така с 8 години повече ще плащаме за по-скъпата "зелена" енергия, обясни пред участниците Стефан Сулаков, ръководител на отдел "Енергийни режими" към централно диспечерско управление (ЦДУ) на Електроенергиен системен оператор ("ЕСО" ЕАД).

Сумата е изчислена на база потреблението и производството на енергия през 2011 г., която е била рекордна по износ на еленергия от България.

От ЕСО пресметнали, че при въвеждането на нови мощности от фотоволтаични паркове, които да произвеждат 1,5 млн. мегаватчаса еленергия и увеличаване мощността на водните електроцентрали с 1,4 млн. мегаватчаса НЕК ще плаща по 834 млн. лева за произведена енергия. Това ще доведе до намаляване на производството на конвенционалните ТЕЦ-ове с 238 хил. мегаватчаса за Марица-изток, 777 х. мегаватчаса за ТЕЦ "Варна" и 390 х. за ТЕЦ "Бобовдол".

Ще припомним, че именно свръхпроизводството доведе до спиране на варненския ТЕЦ и малкото останали на работа енергетици там се опитват с протести да спрат окончателното затваряне на централата.

Намаленото производство на ТЕЦ-овете струва на НЕК още 146 млн. лева. Към сметката се прибавят 1,3 млн. лева за допълнителното пускане и спиране на ВЕЦовете.

Единствената икономия са 47 млн. лева от по-малкото такси за вредни емисии, които ще дължим при увеличаване на дела на "зелената" енергия.

Износът, който е преживял своя пик през 2011 г., не може да компенсира тази "вакханалия" от неконтролирано, нерационално и без устойчивост в развитието строителство на фотоволтаични паркове, смятат участниците в Енергийния форум. Единственото спасение е увеличаване на националното потребление, но не за сметка на битовите абонати, а чрез икономиката.

Според Сулаков НЕК не е в състояние да намали цените, по които изкупува слънчевата енергия, тъй като тя е гарантирана по закон. От Дългосрочните договори пък пречели на въвеждането на квоти за изкупуване на 50-60% от елнергията, като останалата да отива на свободния пазар. В подобна патова ситуация били Германия и Испания.

През април ЕСО разпореди всички фотоволтаични и вятърни електрически централи да ограничат мощността си с 40% за времето от 11 до 17 часа с цел поддържане на баланс между производство и потребление на електроенергия в страната. Заради ограниченията Българската фотоволтаична асоциация съди държавния орган. 

Общо 1600 фирми си поделят собствеността на възобновяемите енергийни източници в страната. "Не можем да говорим за групировка, която се възползва от това положение на нещата", контрира лекторът въпрос от публиката.

Отделно 200 млн. струва на НЕК самото присъединяване на фотоволтаиците.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен