Висшистите боледуват по-малко на работното си място

Повече от половината работещи у нас са изложени на нездравословни фатори на работа

Висшистите страдат най-малко от заболявания свързани с работата им, показват данни на Националния статистически институт. Само 4,3% от тях са заплашени от трудови злополуки и болести, докато при хората с основно и по-ниско образование този процент е 11,9.

От предизвиканите или усложнени от работата здравни проблеми най-чести са тези с костите, ставите и мускулите, които общо представляват 44.9% от всички здравни проблеми. От тях на първо място са проблемите, засягащи долните крайници - те са посочени като основен проблем от 84.2 хил., или 22.1% от всички лица със заболявания. Съществен е и делът на сърдечните заболявания, за които лицата предполагат, че са причинени или усложнени от характера на работата им, като те се явяват основен здравен проблем при мъжете. Сравнително по-редки са кожните проблеми, инфекциозните болести и проблемите със слуха.

От лицата, имащи здравни проблеми, 79.0% не са отсъствали от работа през предходните 12 месеца поради основния си здравен проблем или са отсъствали за по-малко от един ден, а 12.3% считат, че не биха могли повече да работят поради основния си здравен проблем.

От всички заети лица 107.0 хил. (3.7%) страдат от заболявания или здравни проблеми, причинени от настоящата им основна работа. Делът на хората с такива здравни проблеми е по-висок сред заетите в индустрията (най-вече в добивната и в преработващата промишленост) и в селското и горското стопанство - по 5.2%, в сравнение с услугите - 2.8%. В групата на квалифицираните работници и сродните на тях занаятчии, машинни оператори и монтажници делът на заетите със здравни проблеми, произтичащи от работата (5.2%), е най-висок в сравнение с останалите групи професии.


От общия брой на заетите лица през 2013 г. 1 497.4 хил., или 51.6%, са изложени на работното си място поне на един фактор, който може да има неблагоприятно влияние върху физическото им здраве. От тях 899.7 хил. са мъже и 597.7 хил. са жени, а делът им от общия брой на заетите мъже и жени е съответно 59.0 и 43.4%.

Най-често срещаните фактори са неудобните работни пози и движения и рискът от злополука, които са посочени от сходен брой лица - съответно 328.1 и 323.1 хил., като първият е с по-голяма важност при жените, а вторият - при мъжете. Втори по важност фактор за жените е изпълняването на дейности, изискващи силна зрителна концентрация.

Около 13% от заетите лица (376.7 хил.) са изложени на работното си място на фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното психично здраве. За преобладаващата част от тях (335.8 хил.) основният фактор е напрежението поради недостиг на време или претоварването с работа.

Други рискови за психичното здраве фактори като насилие или заплаха от насилие и тормоз и грубо отношение се посочват като основни фактори значително по-рядко - общо от 1.4% от заетите лица.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)