Варна - перспективен за работа град според министър Адемов

Ще набляга на осигуряването на работа за младите

Във Варна има много добри възможности за намиране на работа. В областите Варна, Шумен и Добрич живеят малко над 145 хиляди младежи до 29 г. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на информационно събитие за популяризирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) в града. НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г. За реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева.

 "В този регион младите хора са повече, което само трябва да ни амбицира да им помогнем да намерят устойчива реализация тук и да създадат семейство", подчерта министърът. "В трите области дейност развиват фирми с едни от най-големите приходи в държавата. Разчитаме тези работодатели да подкрепят младите хора чрез предоставянето на възможности за стажуване и чиракуване, обучение и възможности за производствена практика", отбеляза той. Най-много са работодателите в областта на машиностроенето, строителството, стъкларска и фаянсова промишленост, хранително-вкусова, туризъм, селското стопанство, морски транспорт.

Заедно с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, министър Адемов запозна представителите на областните администрации, бизнеса и неправителствения сектор с политиките на МТСП, насочени към повишаване на заетостта при младежите. По неговите думи МТСП ще продължи подпомагането на активните работодатели през следващите години с изпълнението на Плана за младежка гаранция. "Разполагаме с близо 240 млн. лева, а първите мерки, с които ще стартира новата Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” ще са насочени основно към подкрепа на стажуването и наемането на безработни младежи”, конкретизира социалният министър.

Според статистиката на Агенцията по заетостта през първите два месеца на годината след въвеждането на нови услуги 1567 младежи до 29 г. са обхванати в Ателиета за търсене на работа. "През март бе проведено специализирано обучение на трудовите посредници определени за работа с младежите за водене на консултантски разговор”, напомни Ангелов.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия