Варненски депутати от БСП искат поправки в закона, за да овладеят общински и държавни дружества

"Опитват се да използват закона, за да могат незабавно да се впишат решенията за смяна на управлението и на ВиК, и на болница „Св. Анна”, твърди варненският депутат от ГЕРБ Емил Радев

Чрез лобистки поправки в Търговския закон, Гражданския кодекс и Закона за търговския регистър управляващите се стремят да овладеят държавни и общински дружества. Това заяви варненският депутат от ГЕРБ Емил Радев пред Дарик Варна. Според корекциите, внесени на 27 март от група народни представители от БСП и ДПС, обжалванията на Общите събрания на дружествата вече няма да бъдат по нормалния ред, а по бързо производство.

„Процедурата по обжалване на решенията на Общите събрания е една от най-сложните по Търговския закон. Тя касае и избор на управителни органи, и разпределение на имущество”, обясни Радев и подчерта, че със съкращаване на сроковете за произнасяне се ограничават правата на страните и възможностите им за представяне и събиране на доказателства.

Друга промяна в Закона за търговския регистър предвижда да се забрани да се спират вписванията, когато се обжалват решения на Общите събрания на дружества с общинско и държавно участие над 50%. Това означава, че управляващите органи ще бъдат вписвани и техните решения ще се считат за легитимни, въпреки правните спорове.

Емил Радев даде пример с дружествата ВиК-Варна и МБАЛ „Св. Анна”, където съдът неколкократно спря незаконни решения по искане на общините, които са съдружници и акционери и не допусна да се впишат новите управителни органи.

„Вносителите се опитват да използват закона, за да могат незабавно да се впишат решенията за смяна на управлението и на ВиК, и на болница „Св. Анна”. Макар че за заварените производства се прилага досега действащото законодателство, в този случай ясно е казано, че промените в Закона за търговския регистър се прилагат и за производства, образувани до влизане в сила на този закон. Т.е., ако този законопроект стане факт, автоматично спиранията, които са наложени от съда, ще бъдат заличени. Търговският регистър, въпреки че има висящи дела, ще може да впише решенията незабавно”, коментира юристът.

Варненският депутат смята, че предложените поправки ще доведат до редица злоупотреби.

„Акционер с миноритарно участие например може да направи едно Общо събрание не според правилата, да смени ръководството, да овладее едно дружество, което е държавно или общинско, и държавата и общината няма да могат да искат от съда да спре вписванията в Търговския регистър”, каза още Радев и подчерта, че по този начин може да се стигне до източване на общински и държавни дружества.

Вносители на поправките са варненските депутати от БСП Красимир Янков, Алекси Алексиев, Йорданка Йорданова, Георги Андреев, както и народни представители от ДПС.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"