Център за електронно обучение отваря врати в Икономическия университет

Високотехнологичният комплекс е част от стратегията за i-зона в учебното заведение

Икономически университет-Варна се сдоби с нов, високотехнологичен център за електронно обучение. Той предствавлява високотехнологичен комплекс предназначен за прилагане и развиване на нов тип образователен и изследователски процес. Изграждането на Центъра е поредна стъпка от реализиране на приетата от Академичното ръководство на Икономически университет – Варна стратегия за създаване на високотехнологична i-зона в университета.

Центърът въвежда нов стандарт за качество на материалната база, за информационна и комуникационна инфраструктура, позволяващ използване на съвременни, високотехнологични решения във всички аспекти от работата на университета и в крайна сметка – за създаване и прилагане на нов образователен и научно-изследователски модел.

Чрез оборудваните тестови зали на центъра ще се предложи и нов модел за организиране, провеждане и оценяване на кандидат-студентските изпити. Университетът ще сведе до минимум времевите и организационни ограничения за провеждане на изпитите и ще позволи на всеки желаещ, в удобно за него време, да положи входящ тест и да получи сертификат за постигнатия резултат.

Учебният център ще бъде официално открит на 31 март от 10:30 часа, а след него в заседателната му зала ще се проведе конференция, на която ще присъства и образователният министър Анелия Клисарова.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"