Увеселителен парк в Германия набира наш персонал

Одобриха 28 от 37 кандидати подали документи

Вторият по големина увеселителен парк в Европа, след Дисни Уърлд до Париж, намиращ се в Германия набира българи за работа. На интервю с работодателя, проведено по програмата EURES са се явили 55 човека, от които документи са подали 37, съобщиха от Бюрото по труда във Варна. Одобрените 28 от тях ще започнат работа от 1 април. На срещата са се търсили кандидати, владеещи немски език на много добро ниво и завършили професионално образование или обучение в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, респективно притежаващи опит по обявените професии: бармани, помощник-сервитьори, сервитьори (ръководители на секция в салона), младши готвачи, готвачи (ръководители в кухнята), нощен администратор, сътрудник в кафене/бар.

На друга среща - част от инициативата на Федералната Агенция по труда – Германия, заедно с български посредници към европейския трудов портал EURES са се явили около 50 кандидати. Те са се запознали с офертите за професионално обучение предлагани от различни предприятия в седем федерални провинции в Германия.

Половината от желаещите да работят и да се обучават в Германия са били одобрени. За да могат успешно да започнат професионално обучение, тези, които не владеят в достатъчна степен немски език, е необходимо да се запишат и посещават курс по немски език. Кандидатите сами избират езиковата школа. Българските младежи ще трябва в рамките на няколко месеца да достигнат до ниво В1 (съгласно европейска езикова рамка) на владеене на езика.

За желаещите - повече информация може да се намери на страницата на портала EURES, както и в клоновете на Бюрото по труда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен