Най-скоростно изхарчените пари на правителството

Новините

06-02-2014, 06:21

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Фондът от 500 млн. лв. е разпределен между общини и министерства. Бързината и липсата на информация оставят съмнения за качеството на проектите

Бюджетният фонд от 500 млн. лв. за проекти на общини и министерства вече е раздаден. Това са най-скоростно изхарчените пари на правителството.

Първият поглед над списъка с одобрените проекти показва, че тежестта е паднала върху бързо изпълними дейности - най-вече с ВиК, пътна и спортна насоченост. Информацията за конкретните кандидатстващи предложения така и не беше дадена, затова анализът дали са избрани най-добрите е невъзможен. Освен това управляващите направиха подбора прекалено бързо - за 11 дни, което поставя под съмнение дали пари получават най-качествените. Над една трета от регионалните искания са одобрени, а при министерствата успеваемостта е огромна - от постъпили 16 апликационни форми 13 са удовлетворени.

Бързо, бързо

Финансовият министър Петър Чобанов призна, че проектите не са придружени с икономическа обосновка, която до доказва ползите от тяхната реализация. Не беше предоставена и информация за точките по 11-те критерия, по които трябваше да се класират проектите. Освен това част от предложенията спокойно могат да се финансират и по европейски програми (като например тези за енергийна ефективност).

"Разпореждането на премиера бе селекцията на проектите да приключи още миналата седмица, но ние нарочно забавихме внасянето им, за да сме сигурни, че ще подберем най-полезните. Наистина не сме се задълбочавали в запознаване с технически характеристики, но проектите ще създадат заетост и доходи в краткосрочен план. Нашите служители работиха денонощно, за да изберат най-качествените", каза финансовият министър.
Чобанов направи обещание, че изпълнението на одобрените проекти ще се отчита публично.

Има ли политически подбор

Бърз прочит на проектите показва, че повечето общини са получили някакви средства. Затова е трудно да се анализира дали има партиен елемент в подбора. От ГЕРБ обаче заговориха за такъв. Те посочиха за пример София, която кандидатства с три проекта. Първият е за транспортен достъп от бул. "Скобелев" до "военното" НДК за 7 млн. лв., а другите два са по 15 млн. лв. за образователна инфраструктура - детски градини и училища. След като правителството е отхвърлило искането за ремонт на ул. "Скобелев", другите два са удовлетворени на едва 20% и вместо поисканите 30 млн. лв. за тях ще се предоставят само 6 млн. лв.

Бившият заместник-министър на финансите Владислав Горанов разкритикува правителството, че публичните инвестиции на правителството няма да съживят икономиката и няма да окажат значителен мултиплициращ ефект. Той заяви, че ако правителството е искало да убеди обществото в правилността на избраните инвестиции, е трябвало към всеки проект да заложи и обосновка, какви ще са позитивите за икономиката от неговата реализация.

Същата критика отправиха и други икономисти, според които инвестиционната програма ще раздуе бюджетния дефицит, но няма да създаде икономическия растеж, който управляващите предвиждат.

Как ще се изпълнява програмата

Всички общини и министерства, които ще изпълняват проекти по инвестиционната програма, ще получат 30% от стойността им до дни след като постановлението влезе в сила. Останалите средства ще се дават след фактури за свършена работа от фирмите изпълнители.

До 10 юни всички изпълнители ще трябва да предоставят информация на какъв етап се намират обществените поръчки по проектите им. Целта е, ако има обжалвания, които да забавят проектите, те да се заменят с други, които са в резервния списък. Но и той не е публичен.

Ако в хода на търговете се постигнат по-ниски цени за конкретните проекти, всички спестени средства ще се обособят в специален фонд, който също ще се разпредели между изчакващи проекти.

Това правителство не е първото, което бързо разпределя публични средства на проектен принцип. Предишният опит обаче показа, че това се случва непрозрачно, по партийни квоти и без особен ефект.

Големите печеливши

Пътната инфраструктура ще получи най-голямо финансиране (104 млн. лв.) и то ще се насочи главно за ремонтиране на второкласни и третокласни пътища. След това се нареждат водоснабдяването в райони, където има режим (20 млн. лв.), строителството на спортни обекти (20 млн. лв. за ресорното миинистерство и над 35 млн. лв. по общински проекти). Други 17 млн. лв. ще се отделят за премахване на нелегални сметища. Не липсват и екзотични проекти, като например строителството на фонтан и водно огледало пред спортната зала в Ботевград.

Община Гоце Делчев има най-много като брой одобрени проекти - 6 проекта за общо 5.2 млн. лв. Общините Смолян и Марица, които печелят по 5 млн. лв., всъщност получават по една трета от бюджета им за година. Община Чавдар е една от най-малките по брой на населението в България с 1272 жители по данни за 2011 г. Печели проект за един милион лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен