Глобиха 539 семейства за неизвинени отсъствия на децата им

Животът

28-06-2013, 11:35

Снимка:

© Varnautre.bg

Автор:

Varnautre

Всичко от Автора

От 1 юли се подават молбите за помощи за отопление

На 539 семейства е спряна  месечната помощ за месец май заради допуснати 5 или повече неизнинени отсъствия, съобщиха от Дирекция  „Социално подпомагане”. За същия месец са отпуснати 33 923 помощи за деца в областта, като броят на децата за които е предоставена помощта е 49 856. Общата стойност на отпуснатите месечни семейни помощи е 1 822 469 лв. Отпуснати са и 77 еднократни помощи при бременност и 328  за раждане. С месечна добавка са били подпомогнати 1399 деца с трайни увреждания.

Социални помощи на обща стойност 200 988 лв. по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане през м. май 2013 г. във Варненска област са получили 2262 лица и семейства, като 1966 от тях са безработни, 150 са подпомогнатите лица и семействата в пенсионна възраст и 233 са хората с увреждания на месечна социална помощ. Отпуснатите еднократни помощи за инцидентни нужди в областта са 39 на обща стойност 7 780 лв.  1 313 лица в трудоспособна възраст са получили месечна социална помощ, за която са отработили задължителния обществено-полезен труд в размер на 14 дни в месеца по 4 часа дневно.

От 1 юли започва приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, припомнят от „Социално подпомагане”. Молбите се приемат до 31 октомври т.г.  по постоянен адрес. В молбата задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.При определяне на правото на целева помощ за отопление се взема предвид средномесечния доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди подаване на молбата. За да бъде отпусната помощ за отопление дохода на лицето и семейството не трябва да надвишава диференцирания минимален доход за отопление, който се определя съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние на лицето. Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща на два транша.

Размерът на помощта за отопление се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика, като за предходния отоплителен сезон от 1 ноември 2012 г. до 31 март 2013 г. е била в размер на 328,60 лв. Помощта се предоставя в пари чрез превеждане на сумите на съответното топлофикационно дружество или на търговец на твърдо гориво, в зависимост от вида на ползваното отопление.
 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"